ข้อมูลและตัวเลข

ข้อมูลและตัวเลข

รายงานประจำปี 2560

ประวัติของบริษัทและรายงานประจำปี 2560

ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีและการให้บริการชั้นนำ เราได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อการพัฒนาที่มีคุณค่าและแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นของเราคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทั้งเป็นประโยชน์และแปลกใหม่ เราให้ความสำคัญกับศักยภาพหลักด้านเทคโนโลยียานยนต์และอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการใช้งานแบบส่วนตัวและแบบวิชาชีพ

 

 

2556 2557 2558 2559 2560
ยอดขาย

46,068

48,951

70,607

73,129

78,066

ส่วนแบ่งทางการตลาดนอกเยอรมนีเป็นเปอร์เซ็นต์

77

78

80

80

80

จำนวนผู้ร่วมธุรกิจ (ตั้งแต่ 12/31 ของปี)

281,381

290,183

374,778

389,281

402,166

ในเยอรมนี

107,285

105,429

131,994

133,974

137,701

นอกเยอรมนี

174,096

184,754

242,784

255,307

264,465

รายจ่ายลงทุน

2,539

2,585

4,058

4,252

4,345

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา1

4,543

4,959

6,378

6,911

7,264

กำไรหลังหักภาษี

1,251

2,637

3,537

2,374

3,274

จำนวนเงินในหน่วยล้านยูโร

1รวมถึงงานพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าโดยตรง