การวิจัยของบริษัท
สำหรับนวัตกรรมที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา

การวิจัยของบริษัท
 

การชื่นชอบในการวิจัยที่บ๊อซ

ในฝ่ายการวิจัยของบริษัทมีพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะสูงกว่า 1,300 คนทั่วโลก

ซึ่งทำงานในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์
วิทยาการหุ่นยนต์ หรือการจัดการเครื่องยนต์ ในส่วนนี้ ความคิดใหม่ๆ จะยิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดสายธุรกิจใหม่ด้วยความกังวลอย่างแรกของเราก็คือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

สถานที่ตั้ง

แผนกการวิจัยของบริษัทมีอยู่ทั่วโลก ลองหาสถานที่และ
รายละเอียดที่ติดต่อ

งานและอาชีพ

ฝ่ายการวิจัยของบริษัทและวิศวกรรมขั้นสูงต้อนรับบุคคลทีมีความสามารถเสมอ