สิทธิบัตร
ความคิดสำหรับอนาคต

ที่Bosch ความคิดใหม่ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ประสบความสำเร็จ พนักงานของเราหลายพันคนทั่วโลกคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกวันและพัฒนา รวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ

Bosch – หุ้นส่วนในการคิดสร้างสรรค์ของคุณ

คุณมีสิทธิบัตรหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างความสนใจให้แก่Boschหรือไม่ ทางเรายินดีตรวจสอบว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่บ๊อชจะนำสิ่งประดิษฐ์ของคุณมาใช้งาน

Boschเติบโตจนกลายเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในหลากหลายสาขาได้อย่างไร
ขอขอบคุณความพยายามที่ไม่มีสิ้นสุดและไม่มีเหน็ดเหนื่อยในการวิจัยของศูนย์พัฒนาของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของระบบรักษาความปลอดภัยและเบรค เช่น ABS และ ESP® วิธีการใหม่ๆ สำหรับการลดการปล่อยมลภาวะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ศูนย์ดังกล่าวยังดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณความก้าวหน้าใหม่ๆ
ที่ได้รับสิทธิบัตร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานระดับสูง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งง่ายต่อการใช้งานนั้นยังได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมและ
มีประวัติด้านสิทธิบัตรด้วย

สิทธิบัตรของBoschทั่วโลก


เนื่องจากฺBoschดำเนินงานทั่วโลก ดังนั้นสิทธิบัตรของบริษัทจึงได้รับการจดทะเบียนในหลายประเทศ การได้รับสิทธิบัตรในหลายสำนักงานเช่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในเครือฺBoschและบทบาทของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลักดันนวัตกรรมระดับโลก ในแง่ของการใช้สิทธิบัตร Boschครอบครองตำแหน่งในตลาดที่สำคัญ

สิทธิคุ้มครองทางการค้า


สิทธิบัตรเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคุ้มครองผลลัพธ์ของการวิจัยที่ใช้เวลามาเป็นเวลาหลายปีจากผู้ลอกเลียนแบบ สิทธิบัตรนี้ไม่เพียงแต่คุ้มครองการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของฺBoschเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในฐานะผู้ได้รับลิขสิทธิ์อีกด้วย
นอกจากนี้ยังใช้ระบบที่ซับซ้อนเพื่อรับรองว่ามีการปฏิบัติตามสิทธิ์คุ้มครองของบริษัทและเพื่อตรวจสอบการละเมิดต่อสิทธิ์ดังกล่าว