ฝ่ายการวิจัย
เทคโนโลยีการวิจัยในอนาคต

ฝ่ายการวิจัย


การจัดเก็บและการแปลงพลังงาน

Boschกำลังดำเนินการหาทางออกที่ยั่งยืนเพื่อผลิตและใช้ไฟฟ้าจากทรัพยากร
ทดแทน

เทคโนโลยีสารสนเทศและเซ็นเซอร๋

ผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้มีความนำสมัยมากขึ้น สามารถทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น
ปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนและ
เพิ่มอากาศภายในอาคาร โดยไม่
ต้องกังวลเรื่องทรัพยากร

 
 

วัสดุ และเทคโนโลยีการผลิต

นวัตกรรมด้านวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตรูปแบบใหม่กำลังนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มราคาและสร้างสรรค์ในอนาคต

วิธีการพัฒนาและกระบวนการ

การวิจัยที่ลึกซึ้งของเราจะรับรองแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการ
ทั้งตลาดและมาตรฐานคุณภาพที่แน่นอนของBoschได้