ความรับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

หลักการของ Bosch คือการหาคำตอบด้านเทคโนโลยีไปจนถึงคำถามด้านระบบนิเวศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว Bosch จึงได้ทุ่มเทงบวิจัยและพัฒนาถึงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อเทคโนโลยีที่จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาแหล่งทรัพยากร ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของยอดขาย

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคือตลาดที่เติบโตอย่างมาก ในอีกหลายปีข้างหน้า เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของพลังงานหรือลดการปล่อยก๊าซจะกลายเป็นตัวผลักดันการเติบโตที่สำคัญ

พนักงานและเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

พนักงานและเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปิดธุรกิจใหม่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ทางBoschต้องมีผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งและเราสนับสนุนพวกเขาให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

 
สังคมและความรับผิดชอบ

สังคมและความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทBoschได้มีการพัฒนามาโดยตลอดและเป็นไปตามความเชื่อมั่นของ โรเบิร์ต บ๊อชผู้ก่อตั้งบริษัทของเรา บริษัทสนับสนุนสถาบันและโครงการการกุศลมากมายที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถรุ่นใหม่และ สนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการกุศลในพื้นที่ที่มีสำนักงานของเราอยู่ทั่วโลก

การจัดการองค์กร

การจัดการองค์กร

รถยนต์จะใช้อะไรเป็นพลังงานในอีก 20-30 ปีข้างหน้า วัตถุดิบอะไรที่จะยังคงมีอยู่

ความต้องการแบบไหนที่ผู้คนจะคาดหวังจากยานยนต์และการจัดหาพลังงานในอนาคต ใครที่ถามคำถามเหล่านี้จะต้องพบกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อเรา

ทั้งหมด เช่น โลกาภิวัตน์ การพัฒนาด้านประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการอนุรักษ์ทรัพยากร นี่เป็นสาเหตุที่ทางBoschต้องวิเคราะห์การพัฒนา

ล่วงหน้าของสถานการณ์แอบแฝงอยู่เสมอโดยรู้จักในชื่อว่า

“แนวโน้มครั้งใหญ่” (megatrends)

การรายงานและข้อมูล

การรายงานและข้อมูล

ในรายงานความยั่งยืนในปัจจุบันของเรา เรารายงานภาพรวมว่าพนักงานบ๊อชในแต่ละที่ทั่วโลกกำลังทำอะไรบ้างเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่