This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นวัตกรรม


การชื่นชอบในการวิจัยที่ Bosch

การวิจัยของบริษัท

มูลนิธิสำหรับนวัตกรรมของ Bosch ตั้งอยู่ในฝ่ายการวิจัยและวิศวกรรมขั้นสูงของบริษัท พนักงาน 1,300 คนทั่วโลกทำงานตามวิสัยทัศน์ของเราเพื่อการพัฒนาที่ทันสมัย


เทคโนโลยี วัสดุ และระบบในอนาคต

ฝ่ายการวิจัย

Boschเป็นหนึ่งในองค์กรด้านเทคโนโลยีและการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่เกิดขึ้นมานั้นมีตั้งแต่ชิ้นส่วนประกอบของยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือแพ็ค-เจาะไฟฟ้าไปจนถึงระบบนำทางและระบบควบคุม


ความคิดสำหรับอนาคต

สิทธิบัตร

ทุกๆ ชั่วโมงมีสิทธิบัตรใหม่เกิดขึ้นตลอดที่Bosch ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ง่ายต่อการใช้งาน ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ความยั่งยืน


มากกว่าแค่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบ

สำหรับเรา ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหรือความยั่งยืน หมายถึงกลยุทธ์ของบริษัทของเรา
ที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่ยังมีปัจจัยทางสังคมและระบบนิเวศด้วย


การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ในฐานะที่

“ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องตามกฎหมาย” เป็นส่วนหนึ่งของบ๊อช เราจึงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไข
การเน้นความสำคัญของหลักการดังกล่าวนี้
เราได้สรุปประเด็นพื้นฐานของระเบียบภายในบริษัทและกฎหมายทั้งหมดเอาไว้


ค่านิยม

ค่านิยมของเรา: การรวมเอาความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องเข้าไว้ด้วยกัน

ค่านิยม

Boschเป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้วยค่านิยมเสมอมา
ค่านิยมส่วนมากของเรามีมาตั้งแต่สมัยโรเบิร์ต บ๊อซ
ผู้ก่อตั้งของเรา ค่านิยมของเราสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา