ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งอนาคต
โครงการสำหรับเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

นักศึกษาหรือ "นักประดิษฐ์แห่งอนาคต"?

ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคนรุ่นใหม่

สถานที่ทำงานอันสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

โครงการนี้เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนค.ศ. 2016 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้รับการท้าทายให้ร่างแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำเก่าที่เลิกใช้งานในมหาวิทยาลัยเพื่อกลับมาใช้ใหม่

ด้วยพื้นที่การเรียนรู้และการทำงานอย่างสร้างสรรค์ที่เปิดกว้าง จึงทำให้กลุ่มนักศึกษามีโอกาสทดลองสร้างจริงตามแนวคิดของตน ในพื้นที่ที่พวกเขาสามารถพบปะและทดลองตามแนวคิดล่าสุดสำหรับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และโครงการใหม่ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้พัฒนาทักษะโดยรวมในการแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยนำความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สมองของเราอัดแน่นไปด้วยทฤษฏีและความรู้ แต่เรายังขาดประสบการณ์และการฝึกฝนอีกมาก ดูว่าบ๊อชช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาอย่างไรในการสร้างสถานที่ทำงานอันสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ

นักศึกษาของเราสามารถแสดงศักยภาพของตน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และได้รับทักษะใหม่ๆ ในการพัฒนาโซลูชั่นด้านนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงชุมชนในมหาวิทยาลัยของเราผ่านโครงการนี้

ศ. ดร. สมสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

23 ปี

อายุเฉลี่ยในลาวอยู่ที่ประมาณ 23 ปี

ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งอนาคต: พื้นที่สร้างสรรค์และรังสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักศึกษา

"ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งอนาคต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นหัวใจสำคัญของบ๊อชซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาได้สร้างพื้นที่ทั้งหมดสำหรับตนเองโดยการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำเก่าให้เป็นสถานที่ทำงานได้จริง

แกลเลอรีภาพ

ค้นหาคุณลักษณะที่มีร่วมกันระหว่างนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์กับบ๊อช นวัตกรรมเล็กๆ สามารถช่วยสร้างความแตกต่างในสังคมได้

Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow

26,000

คุณรู้หรือไม่? มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีนักศึกษามากกว่า 26,000 คน

ตอนนี้ สิ่งที่สำคัญกว่าคือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แท้จริงและการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเยาวชนที่มีความสามารถ เพราะเยาวชนเหล่านี้คือกุญแจสู่ความสำเร็จของประเทศในอนาคต

อังเดร เดอ ยอง - บ๊อช

จากพื้นที่ปล่อยว่างสู่ศูนย์การศึกษาเชิงสร้างสรรค์

"ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งอนาคต" เป็นพื้นที่การศึกษาสำหรับการสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนของระบบทำความเย็น พื้นที่แห่งนี้สามารถรองรับนักศึกษาได้ครั้งละประมาณ 20 คน มี Wi-Fi สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และชั้นวางผลิตภัณฑ์จากบ๊อช

พันธมิตรของเรา