ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
ทำไมต้องบ๊อช

พูดจริงทำจริง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สปิริตของทีมจะอยู่กับคุณเสมอ

พูดจริงทำจริง

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวิ่งมาราธอน เริ่มเหนื่อยหอบและทันใดนั้นก็เห็นผู้คนข้างทางคอยให้กำลังใจคุณอยู่ เป็นช่วงเวลาที่คุณมีกำลังขึ้นมาอย่างที่สุด และรู้สึกมีแรงมากขึ้นที่จะวิ่งต่อไปได้เรื่อย ๆ

ที่บ๊อช เรายืนหยัดด้วยสปริตอันแรงกล้าของทีมในทุกๆ วัน วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของเราก็คือ สายสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งเชื่องโยงผู้ร่วมงานทั่วโลกไว้และคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทำงานทุกวัน เราส่งเสริมให้สายสัมพันธ์นี้แข็งแรงยิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้เราสามารถร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นส์แห่งนวัตกรรมได้

เราจะสืบสานมรดกที่ผู้ก่อตั้งบริษัทได้มอบไว้ให้ด้วยสปิริตของทีม กว่า 130 ปีมาแล้ว ที่โรเบิร์ต บ๊อชก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ เขาได้สร้างวัฒนธรรมโดยยึดถือคุณค่าหลัก เช่น ความเคารพซึ่งกันและกัน ความยุติธรรม การมีใจเปิดกว้าง ความไว้วางใจกัน ความรับผิดชอบและการมุ่งเน้นอนาคตและผลลัพธ์ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสได้ไม่ว่าอยู่ในมุมใดของโลก

พูดจริงทำจริง

สิ่งที่พนักงานของเราพูดถึง…

“ฉันดีใจมากที่ตัดสินใจเข้าร่วม Bosch และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม logistics ฉันได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือ teamwork นั้นสำคัญมากและช่วยให้งานออกมาดีขึ้นได้เช่นกัน เวลาที่ฉันประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ เพื่อนๆ ในทีมได้ให้ความช่วยเหลือและช่วยเสนอทางแก้ปัญหาที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ เพื่อนๆ ในทีมมักจะมีมุมมองใหม่ๆและช่วยเหลือฉันได้เสมอ เพราะพวกเค้ามีประสบการณ์ ความรู้และ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป นั่นทำให้ฉันได้เรียนรู้และสามารถนำมุมมองใหม่ๆ นี้มาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ดีขึ้น”

Khanittha Kunkhunthot; นักวางแผนด้านโลจิสติกส์ ที่ Bosch Powertrain Solutions

Khanittha Kunkhunthot

80%

ของผู้ร่วมงานต่างก็ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ๊อช

ค่านิยมของเรา — สิ่งที่เป็นรากฐานของเรา

ค่านิยม สะท้อนถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน พนักงาน และสังคมโดยรวม

Icon number 1

อนาคตและการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

การทำงานของบ๊อชมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ ทำให้พวกเราสามารถสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของบริษัท และยังถือเป็นรากฐานที่ดีทั้งในการสร้างสรรค์เพื่อสังคมและมูลนิธิที่ก่อตั้งบริษัท

Icon number 2

ความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและตระหนักถึงประโยชน์อันพึงมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Icon number 3

ความคิดริเริ่มและความมุ่งมั่น

จากความคิดริเริ่มสู่การลงมือปฏิบัติจริง บ๊อชมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการ และมีความมุ่งมั่นในการทำเป้าหมายขององค์กรให้ลุล่วง

Icon number 4

การเปิดกว้างและความไว้วางใจ

บ๊อชติดต่อสื่อสารงานสำคัญของบริษัทได้ตามเวลากำหนดและมีความยืดหยุ่น ถือเป็นรากฐานอันดีเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจต่อกัน

Icon number 5

ความเป็นธรรม

พวกเรามีการจัดการอย่างเป็นธรรมทั้งกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจ และเชื่อว่าความเป็นธรรมคือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

Icon number 6

ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และการเคารพกฎหมาย

เราให้คำมั่นเฉพาะสิ่งที่เราสามารถส่งมอบได้ ยอมรับในข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา

Icon number 7

ความหลากหลาย

บ๊อชเห็นคุณค่าและส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร และเชื่อว่าความหลากหลายคือส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเรา

โลโก้ "เราคือบ๊อช" ที่สนามทดสอบของบ๊อชในยาเกชิ ประเทศจีน

เราคือบ๊อช

คำแถลงพันธกิจของเราอธิบายถึงสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเรา สิ่งที่เรามีร่วมกันและสิ่งที่เรายืนหยัด เราต้องการฝากชื่อไว้ในโลกซึ่งสำเร็จได้ด้วยทีมที่โดดเด่น

แชร์สิ่งนี้บน: