Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
ทำไมต้องบ๊อช

ค้นพบแนวทางใหม่

ถึงแม้วิถีทางของคุณอาจจะเปลี่ยนไป แต่เราก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ค้นพบแนวทางใหม่

คุณเคยมีประสบการณ์เดินทางที่เปิดโลกใหม่ให้กับคุณโดยสิ้นเชิงหรือไม่? เป็นการเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจและทำให้เห็นการเปลี่ยนบรรยากาศ ที่เปิดโลกทัศน์ให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ใช่หรือไม่?

คุณลองเปิดรับมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ ดูบ้างไหม? อย่างเช่น เปลี่ยนจากงานควบคุมมาเป็นงานค้นคว้าวิจัยหรืองานทรัพยากรบุคคล หรือเปลี่ยนตำแหน่งงานจากระดับโครงการมาเป็นระดับบริหารจัดการ หรือจะลองไปทำงานต่างประเทศในบริษัทสาขา 440 แห่งและบริษัทในภูมิภาคของบ๊อชใน 60 ประเทศทั่วโลก ศักยภาพในการพัฒนาของคุณไม่มีขีดจำกัด เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการประสบการณ์ที่เจาะลึกยิ่งขึ้นหรือเปิดกว้างมากขึ้นหรือต้องการเรียนรู้ในสาขางาน หน้าที่หรือสถานที่ใหม่ ๆ เพียงแค่บอกเราแล้วลงมือทำ

เราส่งเสริมหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างจริงจังโดยเสนอโอกาสให้เปลี่ยนตำแหน่งหรือสาขางานได้ ในระหว่างการประชุมประเมินเป็นประจำ เราได้มีการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการงานขั้นต่อไปของพนักงาน และกำหนดระยะสำคัญของผลงานตลอดจนเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพ แต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ยังหมายความอีกด้วยว่า คุณยังสามารถต่อยอดความสนใจส่วนตัวไปได้อีก ดังนั้น เราจึงมีข้อเสนอต่างๆ เช่น คอร์สฝึกอบรมด้านภาษา หรือความสนใจเฉพาะตัวทางด้านกีฬาหรือสุขภาพและอื่นๆ อีกมากมาย

ค้นพบแนวทางใหม่

สิ่งที่พนักงานของเราพูดถึง…

“Bosch เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาในงานและหน้าที่จึงมีโอกาสที่เปิดกว้าง และมีตัวแทนแนะนำช่องทางในการทำงานและสนับสนุนความสามารถพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกที่จะโฟกัสทางด้านพัฒนาทักษะเฉพาะทางและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น หรือคุณสามารถเลือกโฟกัสในด้านการจัดการบริหารได้เช่นกัน”

Atiq Ur Rehman; วิศวกร ที่ Bosch Powertrain Solutions

Atiq Ur Rehman

200 ล้านยูโร

เป็นจำนวนที่บ๊อชลงทุนต่อปีเพื่อการฝึอบรมเพิ่มเติมและการเพิ่มพูนความสามารถของพนักงาน

ความเจริญก้าวหน้าเฉพาะบุคคล

โลกไม่เคยหยุดนิ่ง เราต้องเตรียมพร้อมรับความท้าทายในวันพรุ่งนี้ และเราให้อิสระในการเพิ่มพูนความสามารถและข้อดีของคุณ

สร้างอาชีพของคุณ

เมื่อใดที่คุณต้องการตั้งเป้าหมายด้านการทำงานของตัวเอง เรามีเครื่องมือที่จะคอยแนะนำและช่วยเหลือคุณ เราจะพูดคุยเรื่องความก้าวหน้ากับคุณเป็นประจำและวางแผนอนาคตเรื่องเป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน การสนทนาเรื่องอาชีพ และการพัฒนาหรือการประชุมทบทวนเรื่องความสามารถ และผู้ร่วมงาน เป็นต้น

ทำให้เราประทับใจด้วยความสามารถ บุคลิกภาพและความมุ่งมั่นของคุณ แล้วคุณจะสามารถกำหนดเส้นทางอาชีพที่เชี่ยวชาญหรือรับหน้าที่รับผิดชอบในระดับสายงานหรือโครงการได้ ความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่นและประสบการณ์ของคุณทำให้เทคโนโลยีของเราเป็น “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" และจุดประกายความมีชีวิตชีวาให้กับลูกค้า

กำหนดเส้นทางอาชีพของตัวคุณเอง คุณจะได้ประโยชน์จากโอกาสที่หลากหลายที่บ๊อชเสนอให้

วางแผนอาชีพกับเรา

การสนทนาเรื่องเป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน

การสนทนาเรื่องเป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน

การสนทนาเรื่องเป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน

คุณจะได้ประชุมกับกับผู้จัดการปีละครั้งเพื่อทบทวนเกี่ยวกับงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายที่ทำสำเร็จแล้ว และกำหนดแนวทางในปีหน้า คุณจะได้รับผลตอบกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและข้อดีของคุณ

ในการตกลงกันเรื่องเป้าหมาย คุณจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณในปีหน้าและระบุกิจกรรมที่จะช่วยให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ ถ้าเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงก่อนสิ้นปี แน่นอนว่า คุณสามารถหารืออีกครั้งเกี่ยวกับเป้าหมายเหล่านี้ได้ในระหว่างปี

การสนทนาเรื่องเป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน
การสนทนาเรื่องอาชีพและการพัฒนา

การสนทนาเรื่องอาชีพและการพัฒนา

การสนทนาเรื่องอาชีพและการพัฒนา

ในระหว่างการสนทนาเรื่องอาชีพและการพัฒนา คุณจะมีโอกาสอธิบายถึงเป้าหมายของคุณในอีกสามปีข้างหน้า และปรึกษากับผู้เข้าร่วมคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายนั้น การหารือนี้เป็นการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และการประเมินตนเองของคุณร่วมกับสิ่งที่เสนอแนะจากผู้จัดการ และพันธมิตรธุรกิจงานทรัพยากรบุคคล โอกาสเฉพาะและกิจกรรมที่เหมาะสมจะมีการระบุไว้โดยการร่วมสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมาย ข้อดีและโอกาสในการพัฒนาทางอาชีพ

การสนทนาเรื่องอาชีพและการพัฒนา
การจัดการความสามารถ

การจัดการความสามารถ

การจัดการความสามารถ

การจัดการความสามารถ เป็นกระบวนการบริการอย่างเป็นระบบของเราเพื่อระบุ และพัฒนาความสามารถอย่างมืออาชีพ เป็นระเบียบแบบแผน และทำให้มั่นใจว่า คุณสามารถใช้ความสามารถที่ต้องการได้ถูกที่ถูกเวลา ผู้จัดการของคุณจะชี้แนะว่า ความสามารถด้านใดภายในหน่วยองค์กรที่คุณควรพัฒนา

การบริหารความสามารถ
การประชุมทบทวนเรื่องความสามารถและผู้ร่วมงาน

การประชุมทบทวนเรื่องความสามารถและผู้ร่วมงาน

การประชุมทบทวนเรื่องความสามารถและผู้ร่วมงาน

การประชุมทบทวนเรื่องความสามารถและผู้ร่วมงานจะจัดขึ้นทุกปีโดยมีผู้จัดการและพันธมิตรธุรกิจงานทรัพยากรบุคคลเข้าร่วม ในการประชุมทบทวนนี้ จะมีการประเมินศักยภาพ เป้าหมายและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทางอาชีพของคุณ ด้วยวิธีนี้ เราจึงมั่นใจได้ว่า เราได้ทำดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการและเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาทางอาชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ร่วมงานของบ๊อช

การประชุมทบทวนเรื่องความสามารถและผู้ร่วมงาน

แชร์สิ่งนี้บน: