ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
ทำไมต้องบ๊อช

ส่งต่อความดี

เรารักธุรกิจและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มาช่วยกันดูแลรักษาทั้งสองอย่าง ไว้เพื่ออนาคตของคนรุ่นหลัง

ส่งต่อความดี

เคยรู้สึกอยากมีส่วนช่วยสังคมแต่ไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานใช่หรือไม่?

คุณสามารถร่วมกับเราเพื่อกำหนดเป้าหมายความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน และสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมไปด้วย โครงสร้างผู้ถือหุ้นของเราเป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบมูลนิธิของเราในแง่ความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ มูลนิธิโรเบิร์ต บ๊อชซึ่งเป็นมูลนิธิไม่หวังผลกำไร ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 92 อีกร้อยละเจ็ดเป็นของทายาทโรเบิร์ต บ๊อช และบริษัทถือหุ้นที่เหลือร้อยละหนึ่ง โครงสร้างที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ความเป็นอิสระของบริษัทจะไม่สั่นคลอน และยังทำให้เรามุ่งเน้นความสำคัญในระยะยาวไปที่กลยุทธ์ซึ่งประกันความสำเร็จของเรามายาวนานกว่า 130 ปี

เนื่องด้วยมูลนิธิโรเบิร์ต บ๊อช กำไรส่วนหนึ่งจึงเป็นไปเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมความเป็นอยู่ทีดีในสังคม เราสนับสนุนโครงการและองค์กรเพื่อสังคม ในขณะเดียวกัน เราก็รับมือกับความท้าทายด้านระบบนิเวศที่มีอยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาเพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศและอนุรักษ์ทรัพยากรถือเป็นส่วนสำคัญของงานที่เราทำในทุกวันนี้

นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมทางสังคมแล้ว เรายังทำงานอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่ออนาคตของเราและเพื่อปรับปรุงตนเองตลอดจนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราด้วย เราพยายามทำให้กระบวนการของเรามีความว่องไวและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายของเราและมุ่งหมายที่จะทำทุกอย่างให้เป็นไปเพื่อปกป้องตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการจัดส่ง

ส่งต่อความดี

กิจกรรมด้านต่าง ๆ

ด้วยความพยายามในการหาจุดสมดุลระหว่างประเด็นด้านเศรษฐกิจ ระบบนิเวศและสังคม บ๊อชให้ความสำคัฐกับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ระบบความร้อนพลังแสงอาทิตย์

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

เรามีเป้าหมายประจำปีและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและก่อของเสียให้น้อยที่สุดในสถานที่ตั้งของเราทั่วโลก เมื่อกล่าวถึงการตรวจสอบและ "จรรยาบรรณทางธุรกิจของบ๊อช" เราหมายผู้จัดส่งสินค้าให้เราด้วย

ระบบความร้อนพลังแสงอาทิตย์
ผู้ชายในโรงงานกำลังมองหาแท็บเล็ต

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

เราทำงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในแง่ของประสิทธิภาพ การเลือกใช้วัสดุและพลังงาน อีทั้งลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ชายในโรงงานกำลังมองหาแท็บเล็ต
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เรนนิงเกน ประเทศเยอรมนี

ผู้ร่วมงาน

ผู้ร่วมงาน

เราส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยความเคารพในผู้ร่วมงาน เพราะวัฒนธรรมองค์กรทำให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีอดีต อายุ หรือ เพศอย่างไร แนวคิดเรื่องความหลากหลายเป็นเสาหลักสำคัญของนโยบายทรัพยากรบุคคลของเรา เรายังให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการคุ้มครองสุขภาพ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เรนนิงเกน ประเทศเยอรมนี
คนสามคนยืนอยู่รอบโต๊ะ

สังคม

สังคม

ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความยั่งยืนของเรา กิจกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การให้การศึกษาในภูมิภาคที่ใกล้กับสถานที่ตั้งของเราเป็นหลักตั้้งแต่การสนับสนุนผู้ที่มีแววเป็นนักวิทยาศาสตร์ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาในระยะยาวในภูมิภาคหรือบริเวณใกล้เคียงที่ขาดโอกาส

คนสามคนยืนอยู่รอบโต๊ะ

แชร์สิ่งนี้บน: