การขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ส่งผลดีต่อเมืองและผู้อยู่อาศัย
การขับเคลื่อนแห่งอนาคต

การขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ส่งผลดีต่อเมืองและผู้อยู่อาศัย

5 นาที

เมื่อเมืองต่างๆ มีความทันสมัยมากขึ้น ความต้องการด้านการขนส่งและการเดินทางก็เปลี่ยนตาม จำนวนผู้เดินทางที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดผลตามมาอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านธุรกิจ ด้านความแออัด มลพิษต่างๆ รวมทั้งอุบัติเหตุ เราจึงจำเป็นต้องคิดค้นวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา

บ๊อช เล็งเห็นถึงระบบนิเวศสำหรับการเดินทางในเขตเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงโซลูชันการขนส่งทางเลือกแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน พร้อมพัฒนายานยนต์ให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่า สิ่งนี้จะสำเร็จลงได้ด้วยการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ปราศจากความเครียด ปลอดอุบัติเหตุ และไร้ซึ่งมลพิษ

ผู้คนเชื่อมต่อกับยานยนต์อัตโนมัติผ่านอุปกรณ์มือถือ

สร้างการเดินทางที่ปราศจากความเครียดให้กลายเป็นจริง

ความแออัดในระบบการขนส่งไม่ควรเป็นสาเหตุแห่งความเครียดของผู้อยู่อาศัยในเขตเมือง การเดินทางที่ปราศจากความเครียด อาจเริ่มต้นจากการวางแผนการเดินทางที่มีความยืดหยุ่น และเป็นไปตามความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น การบริการเรียกรถกำลังได้รับความนิยม เนื่องจากช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและคุ้มค่าใช้จ่าย โดยมี Grab และ Get (Gojek) เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาความแออัด คุณภาพอากาศ และความปลอดภัยบนท้องถนนจะไม่ถูกละเลยไป เมื่อมีการโดยสารทางรถยนต์เพิ่มมากขึ้น

แนวทางขับเคลื่อนสู่อนาคต คือ บริการขนส่งไร้คนขับและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น บริการสกูตเตอร์ไฟฟ้า (eScooter) ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการเชื่อมต่อ ช่วยให้การขนส่งไปสู่จุดหมายเป็นไปอย่างราบรื่น

ทำให้การเดินทางที่ปลอดอุบัติเหตุกลายเป็นจริง

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ความปลอดภัยบนท้องถนนยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบัน

แนวความคิดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอบรมด้านการขับขี่ และการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะที่ทันสมัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยชีวิตผู้คน การขนส่งที่ปลอดภัยคือหัวใจสำคัญสำหรับเทคโนโลยีของบ๊อชไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESP®) และระบบการขับขี่ไร้คนขับและโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความผิดพลาดจากมนุษย์เพื่อรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน

ความพยายามในการสร้างการเดินทางที่ปลอดมลภาวะ

ความแออัดของการจราจรที่อยู่ในระดับสูงทำให้มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่สร้างความกังวลต่อเมืองใหญ่อยู่บ่อยครั้ง การสร้างอากาศบริสุทธิ์จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเพิ่มและรักษาคุณภาพชีวิตในพื้นที่เขตเมือง

นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีในเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว เครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าจะกลายเป็นอีกหนึ่งแกนหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของการขนส่ง การใช้พลังงานไฟฟ้ากับยานพาหนะ ต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านต้นทุนการดำเนินงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะเป็นความท้าทายสำหรับการขับขี่ในอีกหลายปีข้างหน้า พร้อมกับการลงทุนสำหรับพัฒนาองค์ประกอบสำคัญของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

นอกเหนือจากการผลักดันให้มีการขับขี่ด้วยยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าแล้ว การเปิดรับต่อเทคโนโลยีก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน เครื่องยนต์สันดาปจะยังคงมีการใช้งานอยู่ และท้ายที่สุดแล้วก็จะใช้งานควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไปอีกหลายปี และอาจได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างเช่น เซลล์เชื้อเพลิง

การขับเคลื่อนที่ไร้มลพิษ

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

อนาคตที่การเดินทางในเขตเมืองมีความก้าวหน้าและยั่งยืนยิ่งขึ้นนั้น ทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการพูดคุยสนทนา เราทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เมืองของเราน่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปอีกทีละขั้น

แชร์สิ่งนี้บน:

เรียนรู้เกี่ยวกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับเรา

สื่อสารองค์กร
โทรศัพท์
อีเมล

ค้นหาเพิ่มเติม