ความเป็นกลางทางคาร์บอน วีดีโอ
Green Matters

ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ปีพ.ศ. 2563

5 นาที

สืบเนื่องจากปัญหาความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่เราเผชิญเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เราจึงได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นให้แก่ตนเอง
เกี่ยวกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ:

ภายปีพ.ศ. 2563 เราตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใต้
การดำเนินธุรกิจโดยตรงของเรา (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายใน ปีพ.ศ. 2573
เรามุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมายการปรับปรุงเพิ่มเติมในแง่ของการปกป้องสภาพภูมิอากาศ
บนพื้นฐานของคุณภาพของมาตรการที่ใช้

เมื่อกล่าวถึงสภาพภูมิอากาศ เพียงแค่คำพูดคงไม่เพียงพอ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องพุ่งเป้าไปที่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ณ ที่นี่และในทันที

Dr. Volkmar Denner, Chairman of the Board of Management

แนวทางของเรา

เรามุ่งเน้นความสำคัญไปที่เรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างพลังงานด้วยตัวเองจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากปัจจัยทั้งสองนี้เป็นวิธีการหลักในการบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศของเรา ภายปีพ.ศ. 2573
บ๊อชตั้งเป้าในการประหยัดพลังงาน 1.7 เทราวัตต์ชั่วโมง และผลิตไฟ 400 กิกะวัตต์ชั่วโมงตามความต้องการใช้พลังงาน
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนของตนเอง คณะผู้บริหารของบ๊อช ได้อนุมัติงบประมาณรายปีเพิ่มเติมอีก 100 ล้านยูโร
สำหรับช่วงปีพ.ศ. 2561 ถึง 2573 เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการด้านการเงินด้วยเช่นกัน

กังหันลมในเม็กซิโก

ไฟฟ้าสีเขียวและพลังงานสะอาดใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นกลางทางคาร์บอนของเรา

co2-logo

จุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างหนึ่งในเส้นทางของเราสู่การบรรลุเป้าหมาย
การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (climate neutrality) ที่บ๊อช
คือการจัดหาไฟฟ้า “สีเขียว” จากโรงงานผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่
โดยมีการรับประกันแหล่งกำเนิดที่สอดคล้องกัน เราต้องการยกระดับคุณภาพ
ของมาตรการอย่างต่อเนื่อง ภายในปีพ.ศ. 2573 โดยมุ่งเน้นที่พลังงาน
สะอาดใหม่ ได้แก่ ข้อตกลงการซื้อระยะยาวแบบผูกขาดกับนักลงทุน
ในโรงงานผลิตพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ (เช่น กังหันลมหรือโซล่าร์ฟาร์ม)
ด้วยวิธีนี้ บ๊อชจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากโรงงานแห่งใหม่เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นของเราเท่านั้น

การชดเชยคาร์บอนเป็นวิธีการแก้ไขแบบเชื่อมโยง

ภาพถ่ายป่าฝน

วิธีการที่สามสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศของเรา
คือมาตรการการชดเชย (คาร์บอนเครดิต) สิ่งเหล่านี้จำเป็นเพื่อชดเชย
การปล่อยก๊าซ CO₂ จากกระบวนการเผาไหม้ (การให้ความร้อน ความร้อน
ในการแปรรูป) ในประเทศที่วิธีการตามที่อธิบายข้างต้นไม่เพียงพอ
ต่อการบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (เช่น สามารถซื้อไฟฟ้าสีเขียว
ได้ในระดับที่จำกัดเท่านั้น) จำเป็นต้องมีการชดเชยคาร์บอนด้วย
เราใช้มาตรฐานที่สูงมากเมื่อจะเลือกโครงการ เช่น Gold Standard เป็นต้น
นอกจากนี้ เรายังได้เข้าร่วมสมาพันธ์เพื่อการพัฒนาและสภาพภูมิอากาศที่ริเริ่ม
โดยกระทรวงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและกำลังการผลิตของตนเองจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นวิธีการหลักในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

Torsten Kallweit, Head of EHS and Sustainability

แชร์สิ่งนี้บน:

ติดต่อเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับเรา

สื่อสารองค์กร
โทรศัพท์

ส่งข้อความหาเรา

ค้นหาเพิ่มเติม