ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย

สาขางาน

พบกับตำแหน่งงานที่หลากหลาย รวมถึงค้นหาตัวตนของคุณจากความสามารถ หรือสาขางานที่คุณต้องการตามสำนักงานต่าง ๆ ของบ๊อชทั่วโลก

ความเหมาะสมที่ลงตัวสำหรับทุกคน: ด้านที่เรามุ่งเน้น

เรากำลังก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทั่วโลกในด้าน IoT สามารถดูข้อมูลในด้านที่เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

การวิจัย

การวิจัย

ในฝ่ายวิจัยและวิศวกรรมขั้นสูงขององค์กร คุณสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณและเห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา มาร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด เพราะอุตสาหกรรมและธุรกิจมักต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจนั้น ๆ อย่างเช่น ศูนย์ศึกษาและวิจัยแห่งใหม่ที่ เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดของบ๊อช ประเทศไทยนั้น คุณจะได้พบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีค้นคว้าที่ทันสมัย และพร้อมนำไปใช้การค้นคว้า และผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปกับเราในอนาคตอีกด้วย

วิศวกรรม

วิศวกรรม

ความต้องการด้านระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะปัจจุบันนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันตัวเลขของระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครือข่ายตอนนี้ก็ยังเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อภายในยานพาหนะจะต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ที่ศูนย์วิศวกรรมของบ๊อช คุณจะได้ใช้ความสามารถของคุณมาพัฒนาระบบขับเคลื่อน Powertrain แบบใหม่เพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสะดวกสบายในยานยนต์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่ง (AIoT)

ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่ง (AIoT)

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) พบกับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อ (IoT) ผลลัพธ์ที่ได้คือความเป็นไปได้ใหม่ๆ นับไม่ถ้วน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และบนท้องถนน ซึ่งเป็นเหตุผลที่เรามุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีหลักดังกล่าว ที่ Bosch ตำแหน่งเกือบทุกวินาทีเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และวิธีที่เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้

คุณสามารถเข้าร่วมกับเราในการนำปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งไปข้างหน้า ทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น และสร้างเทคโนโลยีใหม่อย่างสมบูรณ์

การผลิต

การผลิต

ด้วยแนวทางการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการส่งขนส่งให้ดียิ่งขึ้น เราพัฒนาแนวทางที่จะทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อสารถึงกันได้ ซึ่งการพัฒนานี้จะทำให้เร่งการผลิตได้เร็วยิ่งขึ้น และพัฒนาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน คุณสามารถช่วยเราสร้างโอกาสและความเป็นได้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับบริษัทผ่านการเก็บข้อมูล การสังเกตและวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ การทำงาน และเซ็นเซอร์

สาขาหน้าที่งานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์และไอที

คุณสามารถร่วมงานกับเราได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายวิศวกรรมประยุกต์ การผลิต ฮาร์ดแวร์ ไอที หรือซอฟต์แวร์ มาร่วมเปลี่ยนมุมมองในอนาคตให้เป็นเทคโนโลยีที่มีความหมายที่มีคุณค่าอย่าง “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” กับเรา

ในฐานะวิศวกรประยุกต์ คุณจะได้รับมอบหมายให้ดูแลและติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับเครื่อง internal-combustion engines รวมถึงดูแลประสิทธิภาพการทำงานและการปล่อยของเสียนั้นว่ายังอยู่ในเกณฑ์และเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้

หน้าที่ของคุณคือดูแลรักษาและทำให้ระบบการจัดการ electronic engine นั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ติดตั้งซอฟต์แวร์พารามิเตอร์ในหน่วยควบคุมดูแลของเรา ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างและทดสอบการใช้งานของระบบแท่นทดสอบเครื่องยนต์ คุณจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ กับโรงงานและพื้นที่ทดสอบของเรา นอกเหนือจากนี้ คุณในฐานะวิศวกรยังจะได้ติดต่อพบปะกับพนักงานขายและลูกค้าของเราในขณะที่นำเสนอสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอีกด้วย

ในส่วนของการผลิต คุณจะได้วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ในโรงงาน โดยการร่วมงานกับทีมวิศวกรของเราเพื่อคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถไปแข่งขันในตลาดได้ คุณจะได้โฟกัสทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และลูกค้า คุณจะช่วยพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ให้กับแผนกต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต และการจัดซื้อ ในฐานะนักวางแผน คุณจะได้ออกแบบขั้นตอนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการอย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับการขนส่งโลจิสติกส์และการพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา คุณจะได้จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ให้กับส่วนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบและเตรียมให้เครื่องจักรหรือเครื่องมือใหม่นั้นพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ ในระหว่างการทำงานในขั้นตอนการผลิตนั้น คุณจะวิเคราะห์ และทำให้ทั้งเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีอยู่แล้วนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์ คุณจะพิจารณาและวิเคราะห์การทำงาน การออกแบบ และคุณสมบัติเฉพาะของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ คุณจะร่วมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ชิ้นส่วนและแพลตฟอร์ม โดยการใช้แผนงานจำลอง นอกเหนือจากการออกแบบหน่วยควบคุมและวงจรอนาล็อก วงจรดิจิตอลแล้วนั้น คุณยังจะคิดค้นและค้นหาคำตอบที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านให้กับลูกค้าได้ ไม่เพียงแต่พัฒนาชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ แต่คุณยังจะได้ทดสอบมันอีกด้วย งานของคุณจะรวมถึงการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่แผนก Application Engineering และการผลิต ไปจนถึงแผนกพัฒนาและการขายของบริษัท

ในด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจะได้ร่วมงานและประสานงานระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์และภาคธุรกิจ คุณจะได้พัฒนาข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูล และทำให้ทุกอย่างทำงานอย่างสอดคล้องกับทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ หน้าที่ของคุณจะรวมถึงการออกแบบและสร้าง IT Solution เฉพาะแบบตามความต้องการของลูกค้า การเตรียมแผนกลยุทธ์สำหรับระบบ IT ในแผนกต่าง ๆ คุณจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกควบคุม การเงิน การป้องกันข้อมูล แผนกรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และรวมถึงการตรวจสอบภายในบริษัท คุณยังจะได้ร่วมงานกับแผนกการขายเพื่อที่จะได้โปรเจคใหม่มาทำเพิ่มเติม นอกเหนือจากนั้น คุณจะมีบทบาทในการจัดการบริหารการผลิตอีกด้วย

สำหรับงานสาขานี้ คุณจะได้พัฒนาและโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์ให้กับฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เรา การทำงานในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมประยุกต์, การพัฒนาฮาร์ดแวร์ และเทคนิคการขายนั้น คุณจะจัดเตรียมสิ่งจำเป็น วิเคราะห์และพัฒนาสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ต้องการ หน้าที่ของคุณยังรวมถึงทดสอบระบบจำลองออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และจัดการดูแลการพัฒนาและออกแบบอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ คุณจะตรวจสอบความสมบูรณ์ และทำให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

สาขาหน้าที่งานด้านธุรกิจ

เรามีโอกาสมากมายตั้งแต่งานด้านบัญชี การขนส่งโลจิสติกส์ การตลาดและการขาย ที่เปิดโอกาสรอคุณอยู่ ค้นหาโอกาสงานใหม่ ๆ ในบ๊อชได้ทั้งหมดที่นี่

สำหรับงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปิดยอดขายในภูมิภาคนั้น ๆ คุณจะวางแผนและประสานงานเรื่องต่าง ๆ กับทางฝั่งการเงินและการขาย และทำให้มั่นใจว่าว่ายอดขายและรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย คุณจะได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขายภาคสนาม หรือแม้กระทั่งนำทีมขายภาคสนาม และดูแลลูกค้ารายสำคัญระดับภูมิภาค รวมถึงการแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ การเจรจาสัญญาทางการค้า การพัฒนานโยบายราคาให้ก่อผลกำไรและตามด้วยการประสานงานในกระบวนการขนส่งสินค้า นอกจากนี้คุณจะต้องติดตามตลาดและคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนากลยุทธ์การขายที่เหมาะสม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและลูกค้าให้รับรู้ถึงจุดเด่นของเราตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่จัดโดยผู้จัดจำหน่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อผลการปฏิบัติงานของคุณ ไม่เพียงเท่านั้น คุณจะได้ประสานงานกับส่วนงานและแผนกอื่น ๆ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การสนับสนุนยอดขายสำหรับสินค้าใหม่ และการวิเคราะห์การผันแปรของงบประมาณ

สำหรับงานการตลาด คุณจะได้ทำงานร่วมกับสาขาการทำงานอื่น ๆ และคิดหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลสำหรับพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ เนื่องจากการตัดสินใจของคุณมีความสำคัญต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อแบรนด์ของเรา คุณจึงจะวิเคราะห์แนวธุรกิจใหม่ ๆ และพัฒนากลยุทธ์ของการกำหนดราคาที่ดีที่สุด รวมถึงการหาปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และคิดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กล่าวโดยสรุปแล้ว คุณมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับฝ่ายบริหารการเงินและการบัญชี งานของคุณคือการเตรียมข้อมูลที่สำคัญให้กับทีมบริหารเพื่อในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ

ส่วนหน้าที่ของทีมบัญชีการเงิน คือการทำให้งบการเงินสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดทางบัญชี

สำหรับทีมบัญชีบริหาร คุณจะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบัญชีรายเดือนรวมถึงการทำงบกำไรขาดทุน งบดุล รวบรวมแผนงบประมาณประจำปีในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงทำงบประมาณอื่น ๆ ให้สะท้อนค่าปัจจุบันในทุกไตรมาส เพื่อสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินงานทางธุรกิจ คุณจะจัดทำรายงานบริหารและนำเสนอให้แก่ทีมบริหารอื่น ๆ อีกด้วย โดยรายงานต่าง ๆ สามารถอธิบายถึงค่าความคาดเคลื่อนจากรายงานงบประมาณ/ประมาณการที่ตั้งไว้ ระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสสำหรับแต่ละส่วนงาน โรงงานหรือแผนก และยืนยันให้มีการดำเนินมาตรการแก้ไขหากจำเป็น เราจะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจให้มากที่สุด และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในงานบัญชีการเงิน ความรับผิดชอบหลักอย่างหนึ่งของคุณ คือการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด และบริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบบัญชีทุกสิ้นปี หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เจ้าหนี้การค้า งบดุลและการให้การสนับสนุนลูกค้าภายในเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น

ในส่วนงานการควบคุมสินเชื่อ หน้าที่ของคุณคือการบริหารลูกค้าให้จ่ายเงินตามระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ มีการดำเนินการตรวจสอบสินเชื่อเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าวงเงินสินเชื่อที่ตั้งไว้สอดคล้องกันและไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในกรณีผิดนัดชำระ คุณและทีมจะดำเนินการติดตามอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

เรื่องของงานจัดซื้อ คุณมีหน้าที่หาคู่ค้าที่น่าเชื่อถือมากที่สุด มีคุณภาพที่ดีที่สุดและเสนอราคาที่ดีที่สุด ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานดังกล่าวจะนำไปใช้กับวัตถุดิบ ชิ้นส่วนส่วนประกอบและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของเรา ตลอดจนเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไอทีและบริการอื่น ๆ หน้าที่หลัก ได้แก่ การตรวจติดตามคุณภาพสินค้า การดำเนินการทดสอบให้ผ่านการอนุมัติกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน เรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การค้นหาคู่ค้าใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ และการพัฒนาคู่ค้าตามที่มุ่งหวัง คุณจะได้ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพทุกครั้งที่ได้จัดส่งสินค้า และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคู่ค้า คุณจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกภายใน รวมถึงการใช้ทักษะในการเจรจาต่อรอง คุณยังได้รับผิดชอบหน้าที่การทำงานทางด้านปฏิบัติการและกลยุทธ์ เช่น การรวมปริมาณที่จัดซื้อสินค้าในหมวดต่าง ๆ ของบริษัทเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ได้ราคาที่ดียิ่งขึ้น

ในงานด้านขนส่งหรือโลจิสติกส์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการหมุนเวียนของสินค้าวัตถุดิบและอัพเดทสถานะข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และคู่ค้าทั้งหมด คุณจะได้วางแผนการป้อนวัตถุดิบไปยังส่วนงานผลิตและทำให้แน่ใจว่ามีสต็อกในระดับที่เพียงพอ หรือคุณอาจจะได้ประสานงานเรื่องการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าและบริหารจัดการ รวมถึงออกแบบห่วงโซ่อุปทานอย่างสมบูรณ์ งานของคุณได้แก่การพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ไอทีเป็นหลัก เพื่อการบริหารจัดการทางด้านการจัดหาการขนส่ง และสินค้าคงคลัง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในต่าง ๆ ลูกค้าและผู้ให้บริการตลอดเวลา

สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเฟ้นหาและรักษาบุคลากรที่ใช่ให้อยู่กับเรา ตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และทักษะทางอาชีพของพวกเขา งานของคุณจะได้ทำในด้านปฏิบัติการ หรือไม่ก็เป็นทางด้านกลยุทธ์ เช่น การตอบคำถามของพนักงานที่มีต่อองค์กร การร่างสัญญาหรือการกำหนดค่าตอบแทน การพัฒนาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงในองค์กร คุณจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุก ๆ ฝ่ายในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมแรงงาน มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กรของเราอีกด้วย

สำหรับงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร คุณจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด และสื่อสารประเด็นทางกลยุทธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น คุณจะเป็นคนที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่องค์กร คุณมีหน้าที่จัดให้มีการสื่อสารที่ต่อเนื่อง และให้ข้อมูลครบถ้วนอยู่เสมอโดยใช้มาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่แจ้งข่าวสารที่สำคัญให้กับสื่อ จัดตั้งเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อใจกับลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และผู้สื่อข่าว คุณจะได้ประสานงานกับผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น สำนักข่าว นักเขียนและสำนักพิมพ์ โดยการทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารและแผนกอื่น ๆ ในบริษัท

ในแผนกงานวิจัยและการพัฒนา คุณจะได้ทำงานที่เป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของเรา นั่นก็คือการสร้างรากฐานวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะทำให้เราเป็นผู้นำในตลาดในระยะยาว นอกจากนี้คุณยังจะได้ทำงานกับแผนกที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณโดยเฉพาะ เรามีสายงานที่หลากหลายรอคุณอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนทางเลือกใหม่ ระบบพลังแสง วัสดุทำแบตเตอรี่ เทคโนโลยีกลศาสตร์ของเหลว พลังไฟฟ้า และเทคโนโลยีความถี่สูง การออกแบบ 3 มิติ ทั้งหมดเหล่านี้จะกลายมาเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เราส่งมอบให้กับทุกคน คุณจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย ใกล้ชิดกับแผนกที่เกี่ยวข้องรวมถึงศูนย์วิจัยภายนอกและแผนกพัฒนาลูกค้า

ที่นี่คุณจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานทั้งหมดตามข้อกำหนดของฝ่ายพัฒนาภายในองค์กร หน่วยการผลิตและลูกค้าของเรา โดยออกแบบต่อยอดจากการกำหนดค่ารายละเอียดของส่วนประกอบขนาดเล็กแต่ละส่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบอุปกรณ์การผลิตทั้งหมดในเครื่องจักรที่ถูกสั่งทำมาโดยเฉพาะ ในระหว่างกระบวนการผลิตดำเนินอยู่นั้น คุณจะทำให้งานการผลิตทั้งหมดเข้ากับการออกแบบขั้นสุดท้าย คุณจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับแผนกต่าง ๆ เช่นส่วนงานพัฒนา การผลิต จัดซื้อ การสร้างเครื่องจักรเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและอื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดการออกแบบที่เชื่อถือได้และตอบสนองความต้องการในแง่คุณภาพ ต้นทุนและเวลาทั้งหมด

การดูแลเรื่องคุณภาพถือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราคู่ควรกับชื่อของ “บ๊อช” คุณจะได้ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่ส่วนงานพัฒนา ออกแบบผลิต ตลอดจนแผนกขนส่ง จัดซื้อและฝ่ายขาย ต้องรักษาฐานลูกค้าและคู่ค้าเอาไว้โดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้คุณยังมีหน้าที่ในการตรวจสภาพ ทดสอบสินค้าและบริการให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบทั้งภายในและที่สถานที่ปฏิบัติการของคู่ค้าก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของงานของคุณ และคุณยังมีหน้าที่ในการวิเคราะห์คุณภาพของระบบ การดำเนินงาน รวมถึงทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกด้วย

สำหรับการจำลองการทำงานหรือ Simulation คุณจะได้ประเมินว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและระบบในลักษณะใดบ้างภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด ทั้งนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบว่าที่อุณหภูมิระดับต่าง ๆ จะมีผลกระทบอย่างไรต่อส่วนประกอบแต่ละชิ้น หรือแรงดันสูงมีผลกระทบอย่างไรต่อกรอบหุ้ม ตลอดจนการตรวจสอบพลศาสตร์ของระบบตัวถังหลายชิ้น การทำงานร่วมกันของหน่วยควบคุมและเซนเซอร์หรือตัวกระตุ้นการกระจายตัวของสนามภายในส่วนประกอบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือปฏิบัติการของกระบวนการหนึ่ง ๆ คุณมีหน้าที่จำลองการทำงานตามเงื่อนไขเหล่านี้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาขั้นตอนวิธีผลิต และทำแบบจำลองทางสถิติสำหรับการออกแบบ ระบบกระบวนการและส่วนประกอบต่าง ๆ คุณจะได้รวบรวมการจำลองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่นเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุหรือสภาพแวดล้อมตามที่ลูกค้าระบุเจาะจงไว้ จากนั้นคุณก็จะได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองการทำงานด้วยการวัด การทดสอบต่าง ๆ และการนำระเบียบวิธีทางวิศวกรรมาร่วมใช้ คุณจะได้ร่วมประสานกับส่วนงานพัฒนา การออกแบบ การประยุกต์ใช้งานการทดสอบและการผลิต

ฝ่ายขายเชิงเทคนิคหรือ Technical Sales คุณจะได้มีส่วนสำคัญในการประสานกับลูกค้า OEM ของเรา โดยทั่วไปแล้วคุณมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าเหล่านี้ คุณจะได้ติดต่องานกับส่วนงานจัดซื้อ การพัฒนาบริหารโปรเจค ตลอดจนการรับประกัน นอกเหนือจากการให้คำแนะนำเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับโปรเจคที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้กำหนดเป้าหมายและเริ่มธุรกิจใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ หน้าที่หลักคือการพัฒนากลยุทธ์การขายในทีมของคุณ รวมถึงดูแลรับผิดชอบในเรื่องบริหารจัดการด้านราคาและคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการที่เฉพาะเจาะจง ในหน้าที่ทั้งหมดของคุณ คุณจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานควบคุม จัดซื้อ และการตลาด ตลอดจนส่วนงานวิจัยและพัฒนา และทีมบริหาร คุณยังได้มีโอกาสในการเจรจาและการกำหนดราคา เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าอีกด้วย

สำหรับงานของฝ่ายขายอุตสาหกรรม คุณจะต้องหาลูกค้าและให้คำแนะนำในสาขาเทคโนโลยีเฉพาะส่วนหรือเฉพาะอุตสาหกรรมนั้น ๆ คุณจะได้บริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญและดูแลโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมเสนอราคาไปจนถึงการให้การบริการหลังการขาย นอกจากนี้คุณยังมีหน้าที่คอยติดตาม วิเคราะห์ตลาดและชี้ให้เห็นแนวโน้มต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนพิจารณาโอกาสการขายใหม่ ๆ และการใช้กลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดเพิ่ม งานของคุณยังรวมถึงการเจรจาต่อรองราคา ประสานงานโครงการใหม่ ๆ สนับสนุนด้านการตลาดและฝึกอบรมตัวแทนฝ่ายขายอีกด้วย

4 ภาคธุรกิจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างอนาคต

บ๊อชเป็นบริษัทผู้นำทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริการ ลองดูว่าคุณสามารถสร้างความสำเร็จในสาขาใดได้บ้าง

ค้นหาสถานที่ทำงานใหม่ของคุณ

ลองดูงานอื่น ๆ จากบริษัทในเครือของบ๊อชด้วยสิ

กลุ่มคนที่มีความหลากหลายถือผ้าพันคอที่มีข้อความว่า “Join the Team” และชี้ไปที่เก้าอี้สำนักงานที่ว่างเปล่า

ตำแหน่งงานของบ๊อชทั่วโลก

เนื่องจากบ๊อชเป็นแบรนด์ระดับโลก เราจึงสามารถทำให้แผนอาชีพของคุณเป็นจริงได้ในทุกที่บนโลก ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับทั่วโลกและหางานที่ใช่สำหรับคุณ

กลุ่มคนที่มีความหลากหลายถือผ้าพันคอที่มีข้อความว่า “Join the Team” คนหนึ่งกวักมือเรียกผู้ที่รับชมให้เข้าร่วมกลุ่ม

Work #LikeABosch — สมัครเลยตอนนี้

แชร์สิ่งนี้บน: