Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

บ๊อช ประเทศไทย

สาขางาน

พบกับโอกาสในงานที่หลากหลาย — และหาที่ที่เหมาะกับคุณจากความหลากหลายของธุรกิจเรา ตามที่ต่างๆทั่วโลก

“การหาโซลูชั่นที่เชื่อมโยงกันทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆ คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คนที่มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรเครื่องกลและนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีโอกาสดีๆมากมายรอพวกเขาอยู่”

คริสตอฟ คิวเบล สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

บ๊อช เหมราช เป็น smart factory หรือโรงงานอัจฉริยะแห่งแรกๆ ในประเทศไทย ที่นอกจากเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วยังเป็นศูนย์วิจัยและพั ฒนาของบริษัทเช่นกัน โรงงานแห่งนี้สามารถช่วยให้บริษัท อบสนองความต้องที่มีการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย อีกทั้งสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างทันท่วงที ในฐานะผู้ผลิตสินค้าและการบริการที่ด้านเทคโนโลยียานยนต์ เราให้ความสำคัญในการเชื่อมต่อของการผลิตภายในโรงงานแห่งใหม่

ความเหมาะสมที่ลงตัวสำหรับทุกคน: เรื่องที่เราให้ความสำคัญ

เรากำลังจะก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้าน IOT ลองดูสาขาอื่น ๆ ที่เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์วัตกรรมใหม่ให้กับทุกคน

การวิจัย

การวิจัย

ที่ฝ่ายวิจัยและวิศวกรรมขั้นสูงขององค์กร

คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของคุณที่มีผลโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ มาช่วยเราค้นหาคำตอบใหม่ๆและสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทและลูกค้าทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความน่าเชื่อถือไปพร้อมกัน ที่ศูนย์วิจัยของบ๊อชที่นิคมอุตสาหากรรม เหมราช คุณจะพบว่ามีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างสรรค์และนำมาซึ่งนวัตรกรรมใหม่ๆรอคุณอยู่

วิศวกรรม

วิศวกรรม

ความต้องการด้านระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E/E) ในยานพาหนะสมัยใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบต่างๆที่ใช้ในยานพาหนะมีเพิ่มมากขึ้น การการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนงานด้านวิศวกรรมที่บ๊อช คุณจะได้พัฒนาโซลูชั่นการขับเคลื่อนแบบใหม่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของระบบส่งกำลัง (Powertrain)และความสะดวกสบายของยานพาหนะในปัจจุบัน

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT)

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ IOT ได้ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ นับไม่ถ้วน และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราในเกือบทุกๆ ด้าน เช่น การขับเคลื่อน พลังงาน การผลิต เกษตรกรรม สุขภาพ บ้านและอาคาร เป็นต้น ที่บ๊อช ทุกๆตำแหน่งงานต้องเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และต้องหาวิธีการพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

มาร่วมงานกับเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ IOT ให้อัจฉริยะยิ่งขึ้นและสร้างเทคโนโลยีที่ใหม่ๆกันเถอะ

การผลิต

การผลิต

ด้วยการนำเอาแนวทางการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม 4.0(Industry 4.0) ในการผลิต เราปรับกระบวนการผลิตและการขนส่งให้เหมาะสม โดยใช้วิธีการผลิตแบบเชื่อมต่อถึงกัน (Connected Manufacturing) เราพัฒนาให้เครื่องจักรสามารถสื่อสารกันได้เองจึงช่วยเร่งการผลิตและเพิ่มระดับความปลอดภัยได้ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถช่วยเราสร้างโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับบริษัท โดยการเก็บเกี่ยวข้อมูล การแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลขั้นตอยการทำงานและข้อมูลอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

สาขาหน้าที่งานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์และไอที

ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมด้านแอพพลิเคชั่น การผลิต ฮาร์ดแวร์ ไอทีหรือซอฟต์แวร์ มาร่วมงานกับเราเพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ให้เป็นเทคโนโลยีที่เปี่ยมไปด้วยความหมายของ "เทคโนโลยีเพื่อชีวิต"

วิศวกรรมประยุกต์

สำหรับงานวิศวกรรมประยุกต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายใน รวมถึงคอยทำให้การดำเนินการและการปล่อยของเสียในบรรยากาศ ให้มีมาตรฐานและตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หน้าที่ของคุณจะรวมถึงการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ การตั้งค่าพารามิเตอร์ซอฟต์แวร์ในผลิตภัณฑ์ทดลอง และกำกับดูแลมาตรฐานการทดสอบเครื่องยนต์ คุณจะได้ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่นแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์แผนกส่วนประกอบ โรงงานผลิต แผนกส่วนงานทดสอบของเรา ฝ่ายขาย หรือ นำเสนอผลงานกับลูกค้า เป็นต้น

การผลิต

ในงานการผลิต คุณจะได้วางแผน เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในโรงงานของเรา ได้ทำงานกับทีมวิศวกรควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ มุ่งเน้นความสำคัญของคุณภาพ ลดต้นทุนและสนองต่อลูกค้าตลอดเวลา คุณจะได้พัฒนากระบวนการใหม่ ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนกพัฒนา และการจัดซื้อ คุณจะได้ออกแบบกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับกลุยุทธ์ของบริษัท และกำหนดลำดับขั้นตอนการผลิตที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงด้านการขนส่งไปพร้อมกัน คุณจะต้องดูแลเรื่องการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ และคอยดูว่าเครื่องจักรที่จำเป็นต้องพร้อมใช้งาน ในขณะเดียวกัน ในระหว่างการผลิตคุณจะได้วิเคราะห์และปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

การพัฒนาฮาร์ดแวร์

ในงานพัฒนาฮาร์ดแวร์ คุณจะมีหน้าที่กำหนดการทำงานการออกแบบและคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ คุณจะได้พัฒนาต้นแบบ มาตรฐานและแพลตฟอร์มโดยใช้โครงงานจำลอง นอกเหนือไปจากการออกแบบหน่วยควบคุม และวงจรอนาล็อกและดิจิทัลแล้ว คุณจะต้องช่วยลูกค้าของคุณในการแก้ปัญหาๆ คุณไม่ได้เพียงแค่พัฒนาส่วนประกอบเหล่านี้เท่านั้น แต่ว่ายังต้องทำการทดสอบมันอีกด้วย หน้าที่การทำงานของคุณก็คือการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิศวกรรมประยุกต์ และฝ่ายผลิต ตลอดจนฝ่ายวิจัยและพัฒนา รวมถึงฝ่ายขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในส่วนด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจะได้ทำงานร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายไอทีและฝ่ายธุรกิจ คุณจะได้พัฒนาระบบประมวลผลสารสนเทศและข้อมูลและจัดการกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่สอดคล้องกันกับหน้าที่ของคุณ รวมถึงการออกแบบโซลูชันไอทีที่ปรับเฉพาะให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และจัดเตรียมกลยุทธ์ให้ระบบไอทีทำงานประสานกันกับทุกส่วนงานที่แตกต่างกันได้ คุณจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนงานควบคุม ฝ่ายการเงิน ฝ่ายดูแลความมั่นคงของข้อมูล รวมถึงส่วนงานตรวจสอบภายในด้วย คุณยังได้ทำงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อทำให้โครงการใหม่ๆ ประสบความสำเร็จ นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ความต้องการด้านการทำงานและส่วนต่อประสานสำหรับการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศแล้ว คุณยังจะได้มีบทบาทสำคัญในด้านการจัดการในปฏิบัติการต่าง ๆด้วย

การพัฒนาซอฟต์แวร์

สำหรับงานสาขานี้ คุณจะได้พัฒนาและจัดโปรแกรมซอฟต์แวร์ในแง่มุมการทำงานต่าง ๆของตัวผลิตภัณฑ์ การทำงานร่วมกับสาขาอื่นๆ เช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมประยุกต์ การพัฒนาฮาร์ดแวร์และเทคนิคการขาย คุณจะได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการต่าง ๆ และพัฒนาโซลูชันเฉพาะสำหรับผู้ใช้ หน้าที่ของคุณรวมไปถึงการจำลองการทำงานและจำลองแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เช่นการจัดการด้านการพัฒนาและออกแบบสิ่งดังกล่าว นอกเหนือไปจากการติดตั้งใช้งานและรวมซอฟต์แวร์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว คุณจะได้ตรวจสอบและทำให้ซอฟต์แวร์ใช้งานได้รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพอีกด้วย

สาขาหน้าที่งานด้านธุรกิจ

เรามีโอกาสมากมายตั้งแต่งานด้านบัญชีการขนส่ง การตลาดและการขาย รอคุณอยู่ ค้นหาโอกาสในการทำงานทั้งหมดได้ที่บ๊อช

งานบัญชีบริหาร บัญชีการเงินและการควบคุมสินเชื่อ

สำหรับฝ่ายบริหารการเงินและการบัญชี งานของคุณก็คือการเตรียมข้อมูลที่สำคัญให้กับทีมบริหารเพื่อในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่างๆ

สำหรับทีมบัญชีการเงิน หน้าที่ของคุณคือการทำให้งบการเงินที่เผยแพร่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดทางบัญชี

สำหรับทีมบัญชี คุณจะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบัญชีรายเดือนรวมถึงการทำงบกำไรขาดทุน งบดุล รวบรวมแผนงบประมาณประจำปีในช่วงระยะเวลาสองปีและทำงบประมาณงบต่างๆให้สะท้อนค่าปัจจุบันทุกๆไตรมาส เพื่อสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินงานทางธุรกิจ คุณจะต้องจัดทำรายงานบริหารและนำเสนอให้แก่ทีมบริหารอื่น ๆ อีกด้วยรายงานต่าง ๆต้องสามารถอธิบายถึงค่าความคาดเคลื่อนจากรายงานงบประมาณ/ประมาณการที่ตั้งไว้ ต้องระบุถึงความเสี่ยงและโอกาสสำหรับแต่ละส่วนงาน โรงงานหรือแผนกและยืนยันให้มีการดำเนินมาตรการแก้ไขหากจำเป็น เราจะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจให้มากที่สุดและลดความเสี่ยงต่างๆให้น้อยสุดเท่าที่จะทำได้

ในงานบัญชีการเงิน ความรับผิดชอบหลักอย่างหนึ่งของคุณก็คือการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดและบริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบบัญชีทุกสิ้นปี หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเจ้าหนี้การค้า งบดุลและการให้การสนับสนุนลูกค้าภายในเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรเป็นต้น

ในงานควบคุมสินเชื่อ หน้าที่ของคุณคือการบริหารลูกค้าให้จ่ายเงินตามระยะเวลาในการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ มีการดำเนินการตรวจสอบสินเชื่อเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าวงเงินสินเชื่อที่ตั้งไว้สอดคล้องกันและไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในกรณีผิดนัดชำระ คุณและทีมจะต้องดำเนินการติดตามอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

การจัดซื้อ

เรื่องของงานจัดซื้อ คุณมีหน้าที่หาคู่ค้าที่น่าเชื่อถือมากที่สุด มีคุณภาพที่ดีที่สุดและเสนอราคาที่ดีที่สุด ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานดังกล่าวจะนำไปใช้กับวัตถุดิบ ชิ้นส่วนส่วนประกอบและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าของเรา ตลอดจนเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆเช่น อุปกรณ์ไอทีและบริการอื่นๆ หน้าที่หลัก ได้แก่การตรวจติดตามคุณภาพสินค้า การดำเนินการทดสอบให้ผ่านการอนุมัติกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปมาน เรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่การค้นหาคู่ค้าใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือและการพัฒนาคู่ค้าตามที่มุ่งหวัง คุณจะได้ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพทุกครั้งที่ได้จัดส่งสินค้า และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคู่ค้า คุณจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกภายในรวมถึงการใช้ทักษะในการเจรจาต่อรอง คุณยังได้รับผิดชอบหน้าที่การทำงานทางด้านปฏิบัติการและกลยุทธ์ เช่นการรวมปริมาณที่จัดซื้อสินค้าในหมวดต่าง ๆ ของบริษัทเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ได้ราคาที่ดียิ่งขึ้น

การวิจัยและพัฒนา

ในแผนกงานวิจัยและการพัฒนา คุณจะได้ทำงานที่เป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของเรา นั่นก็คือการสร้างรากฐานวัตรกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะทำให้เราเป็นผู้นำในตลาดในระยะยาว นอกจากนี้คุณยังจะได้ทำงานกับแผนกที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณโดยเฉพาะ เรามีสาขางานที่หลากหลายรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนทางเลือกใหม่ ระบบพลังแสง วัสดุทำแบตเตอรี่ เทคโนโลยีกลศาสตร์ของเหลว พลังไฟฟ้า และเทคโนโลยีความถี่สูง การออกแบบ3 มิติ ทั้งหมดเหล่านี้จะกลายมาเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เราส่งมอบให้กับทุกคน คุณจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย ใกล้ชิดกับแผนกที่เกี่ยวข้องรวมถึงศูนย์วิจัยภายนอกและแผนกพัฒนาลูกค้า

การออกแบบ

ที่นี่คุณจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค อุปกรณ์ทดสอบและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานทั้งหมดตามข้อกำหนดของฝ่ายพัฒนาภายในองค์กร หน่วยการผลิตและลูกค้าของเรา โดยออกแบบต่อยอดจากการกำหนดค่ารายละเอียดของส่วนประกอบขนาดเล็กแต่ละส่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบอุปกรณ์การผลิตทั้งหมดในเครื่องจักรที่ถูกสั่งทำมาโดยเฉพาะ ในระหว่างกระบวนการผลิตดำเนินอยู่นั้น คุณจะต้องทำให้งานการผลิตทั้งหมดเข้ากับการออกแบบขั้นสุดท้าย คุณจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับแผนกต่าง ๆ (ส่วนงานพัฒนา ผลิต จัดซื้อการสร้างเครื่องจักรเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและอื่น ๆ ) เพื่อทำให้เกิดการออกแบบที่เชื่อถือได้ซึ่งตอบสนองความต้องการในแง่คุณภาพ ต้นทุนและเวลาทั้งหมด

การขนส่ง

ในงานด้านขนส่งหรือโลจิสติกส์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการหมุนเวียนของสินค้าวัตถุดิบและอัพเดทสถานะข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในบริษัทใหญ่บริษัทในเครือ และคู่ค้าทั้งหมด คุณจะได้วางแผนการป้อนวัตถุดิบไปยังส่วนงานผลิตและทำให้แน่ใจว่ามีสต็อกในระดับที่เพียงพอ หรือคุณอาจจะได้ประสานงานเรื่องการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าและบริหารจัดการ รวมถึงออกแบบห่วงโซ่อุปทานอย่างสมบูรณ์ งานของคุณได้แก่การพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ไอทีเป็นหลักสำหรับการบริหารจัดการทางด้านการจัดหาการขนส่ง และสินค้าคงคลัง — ประสานงานกับหน่วยงานภายในต่าง ๆ ลูกค้าและผู้ให้บริการตลอดเวลา

การตลาด

สำหรับงานการตลาด คุณจะได้ทำงานร่วมกับสาขาการทำงานอื่น ๆ และคิดหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลสำหรับพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ เนื่องจากการตัดสินใจของคุณมีความสำคัญต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อแบรนด์ของเรา คุณจึงต้องวิเคราะห์แนวธุรกิจใหม่ ๆและพัฒนากลยุทธ์ของการกำหนดราคาที่ดีที่สุดอย่างจริงจัง รวมถึงการหาปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและคิดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กล่าวโดยสรุปแล้ว คุณมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้าคือเป้าหมายของเรา

ทรัพยากรมนุษย์

สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเฟ้นหาและรักษาบุคลากรที่ใช่ให้อยู่กับเรา ตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะทางอาชีพของพวกเขา งานของคุณอาจจะได้ทำในด้านปฏิบัติการหรือไม่ก็เป็นทางด้านกลยุทธ์ เช่น การตอบคำถามของพนักงานที่มีต่อองค์กร การร่างสัญญาหรือการกำหนดค่าตอบแทน การพัฒนาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงในองค์กร คุณจะได้กลายเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆฝ่ายในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมแรงงาน มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการต่างๆและหน่วยงานอื่นๆในองค์กรของเราอีกด้วย

การบริหารจัดการคุณภาพ

การดูแลเรื่องคุณภาพถือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราคู่ควรกับชื่อของ “บ๊อช” คุณจะได้ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่ส่วนงานพัฒนา ออกแบบผลิต ตลอดจนแผนกขนส่ง จัดซื้อและฝ่ายขาย ต้องรักษาฐานลูกค้าและคู่ค้าเอาไว้โดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้คุณยังมีหน้าที่ในการตรวจสภาพ ทดสอบสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตลอดเวลา การตรวจสอบทั้งภายในและที่สถานที่ปฏิบัติการของคู่ค้าก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของงานของคุณ และคุณยังมีหน้าที่ในการวิเคราะห์คุณภาพของระบบ การดำเนินงาน รวมถึงทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกด้วย

การจำลองการทำงาน

สำหรับการจำลองการทำงานหรือ Simulation คุณจะได้ประเมินว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและระบบในลักษณะใดบ้างภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด ทั้งนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบว่าอุณหภูมิที่สูงมีผลกระทบอย่างไรต่อส่วนประกอบต่างๆหรือแรงดันสูงมีผลกระทบอย่างไรต่อกรอบหุ้ม ตลอดจนการตรวจสอบพลศาสตร์ของระบบตัวถังหลายชิ้น การทำงานร่วมกันของหน่วยควบคุมและเซนเซอร์หรือตัวกระตุ้นการกระจายตัวของสนามภายในส่วนประกอบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือปฏิบัติการของกระบวนการหนึ่งๆ คุณมีหน้าที่จำลองการทำงานตามเงื่อนไขเหล่านี้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักและนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาขั้นตอนวิธีผลิต และแบบจำลองทางสถิติสำหรับการออกแบบ ระบบกระบวนการและส่วนประกอบต่าง ๆ คุณจะได้รวบรวมการจำลองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่นเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุหรือสภาพแวดล้อมตามที่ลูกค้าระบุเจาะจงไว้ จากนั้นคุณก็จะได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองการทำงานด้วยการวัด การทดสอบต่างๆและการนำระเบียบวิธีทางวิศวกรรมาร่วมใช้ คุณจะได้ร่วมประสานกับส่วนงานพัฒนา การออกแบบ การประยุกต์ใช้งานการทดสอบและการผลิต

ฝ่ายขายเชิงเทคนิค

ฝ่ายขายเชิงเทคนิคหรือ Technical Sales คุณจะได้มีส่วนสำคัญในการประสานกับลูกค้า OEM ของเรา โดยทั่วไปแล้วคุณมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าเหล่านี้ คุณจะได้ติดต่องานกับส่วนงานจัดซื้อ การพัฒนาบริหารโครงการตลอดจนการประกัน นอกเหนือจากการให้คำแนะนำเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับโครงการที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้กำหนดเป้าหมายและเริ่มธุรกิจใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ หน้าที่หลักก็คือการพัฒนากลยุทธ์การขายในทีมของคุณ รวมถึงดูแลรับผิดชอบในเรื่องบริหารจัดการด้านราคาและคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการที่เฉพาะเจาะจง ในหน้าที่ทั้งหมดของคุณ คุณจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆของเรา ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานควบคุม จัดซื้อ และการตลาด ตลอดจนส่วนงานวิจัยและพัฒนาและบริหารจัดการ คุณยังได้มีโอกาสในการเจรจาและการกำหนดราคา เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าอีกด้วย

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร

สำหรับงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร คุณจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด และสื่อสารประเด็นทางกลยุทธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น คุณจะเป็นคนที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์กร คุณมีหน้าที่จัดให้มีการสื่อสารที่ต่อเนื่องและให้ข้อมูลครบถ้วนอยู่เสมือโดยใช้มาตรการต่างๆ ตั้งแต่ใบปลิวเผยแพร่ไปจนถึงเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่แจ้งข่าวสารที่สำคัญให้กับสื่อ จัดตั้งเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อใจกับลูกค้าคู่ค้าธุรกิจและผู้สื่อข่าว คุณจะได้ประสานงานกับผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น สำนักข่าว นักเขียนและสำนักพิมพ์โดยการทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารและแผนกอื่น ๆในบริษัท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

สำหรับงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปิดยอดขายในภูมิภาคนั้น ๆ คุณมีหน้าที่วางแผนและประสานงานเรื่องต่าง ๆกับทางฝั่งการเงินและการขาย และทำให้มั่นใจว่าว่ายอดขายและรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย คุณจะได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขายภาคสนามหรือแม้กระทั่งนำทีมขายภาคสนามและดูแลลูกค้ารายสำคัญระดับภูมิภาค รวมถึงการแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ การเจรจาสัญญาทางการค้า การพัฒนานโยบายราคาให้ก่อผลกำไรและตามด้วยการประสานงานในกระบวนการขนส่งสินค้า นอกจากนี้คุณจะต้องติดตามตลาดและคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและพัฒนากลยุทธ์การขายที่เหมาะสม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและลูกค้าให้รับรู้ถึงจุดเด่นของเราตามสถานที่ต่างๆ เช่นในงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่จัดโดยผู้จัดจำหน่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อผลการปฏิบัติงานของคุณ ไม่เพียงเท่านั้น คุณจะได้ประสานงานกับส่วนงานและแผนกอื่น ๆ ในประเด็นต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การสนับสนุนยอดขายสำหรับสินค้าใหม่ ๆและการวิเคราะห์การผันแปรของงบประมาณ

ฝ่ายขายอุตสาหกรรม

สำหรับงานของฝ่ายขายอุตสาหกรรม คุณจะต้องหาลูกค้าและให้คำแนะนำในสาขาเทคโนโลยีเฉพาะส่วนหรือเฉพาะอุตสาหกรรมนั้นๆ คุณจะได้บริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญและดูแลโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมเสนอราคาไปจนถึงการให้การบริการหลังการขาย นอกจากนี้คุณยังมีหน้าที่คอยติดตาม วิเคราะห์ตลาดและชี้ให้เห็นแนวโน้มต่าง ๆอย่างเป็นระบบ ตลอดจนพิจารณาโอกาสขายใหม่ ๆ และการใช้กลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดเพิ่ม งานของคุณยังรวมถึงการเจรจาต่อรองราคา ประสานงานโครงการใหม่ๆ สนับสนุนด้านการตลาดและฝึกอบรมตัวแทนฝ่ายขายอีกด้วย

สี่ภาคธุรกิจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างอนาคต

บ๊อชเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริการ ลองดูว่า คุณสามารถสร้างความสำเร็จในสาขาใดได้บ้าง

การทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

โซลูชันการขับเคลื่อน

คุณอยากมีส่วนช่วยกำหนดอนาคตให้กับโซลูชั่นการขับเคลื่อนหรือไม่?

ในฐานะผู้ผลิตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อิสระรายใหญ่ที่สุดของโลก เราจะช่วยทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น สะอาดขึ้นและใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไปกับเราและพัฒนารถยนต์แบบขับเคลื่อนได้เอง รวมถึงโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อทำให้เกิดการชาร์จพลังงานและการเชื่อมต่อสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
การทำงานในโรงงานแห่งอนาคต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณอยากมีส่วนช่วยเพิ่มอัจฉริยภาพให้กับระบบโรงงานหรือไม่?

เครื่องจักรที่ทำงานร่วมกัน ระบบควบคุมตนเองและเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ –เราเป็นผู้นำเสมอในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบเซนเซอร์ MEMSและการพัฒนาอื่น ๆ ของบ๊อช คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดขีดจำกัดใหม่เมื่อกล่าวถึงความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรม 4.0 และช่วยให้เราประสบความสำเร็จในผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

การทำงานในโรงงานแห่งอนาคต
เครื่องมือช่างสำหรับมืออาชีพ

สินค้าอุปโภคบริโภค

คุณอยากมีส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตประจำวันของผู้คนให้ดีขึ้นหรือไม่?

เป็นเวลานานแล้วที่บ๊อชมีเครื่องมือช่างและเครื่องใช้ในบ้านให้เลือกใช้หลากหลาย เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปอีกระดับด้วยความร่วมมือของคุณ เราทำให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมบ้านของตนได้แม้กระทั่งตอนที่ไม่อยู่และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของเราเข้าด้วยกัน

เครื่องมือช่างสำหรับมืออาชีพ
บ้านอัจฉริยะของบ๊อชเป็นจริงได้

เทคโนโลยีพลังงานและอาคาร

อยากช่วยให้ผู้คนทั่วโลกอยู่อาศัยได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่?

เรายังคงมองหาวิธีการใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อทำให้อาคารเป็นอาคารอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในฐานะพนักงานของบ๊อชคุณจะได้ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุดมการณ์เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นที่บ้านอัจฉริยะ เราจึงได้หาวิธีที่จะเชื่อมโยงเครื่องใช้ภายในบ้านเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้คนทั่วโลก

บ้านอัจฉริยะของบ๊อชเป็นจริงได้

ค้นหาสถานที่ทำงานใหม่ของคุณ

ลองดูงานอื่นๆจากบริษัทในเครือของบ๊อชด้วยสิ

 ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงานของบ๊อชทั่วโลก

เนื่องจากบ๊อชเป็นแบรนด์ระดับโลก เราจึงสามารถทำให้แผนอาชีพของคุณเป็นจริงได้ในทุกที่บนโลก ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับทั่วโลกและหางานที่ใช่สำหรับคุณ

แชร์สิ่งนี้บน: