ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
บ๊อชทั่วโลก

รู้จักกลุ่มบริษัท บ๊อชอย่างรวดเร็ว

กลุ่มบริษัทบ๊อชทั่วโลก

ภารกิจของเรา

กลุ่มบริษัท บ๊อช ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการชั้นนำของโลก มีพนักงานทั่วโลกกว่า 429,000 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า 91.6 พันล้านยูโร โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจสำคัญได้แก่ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ในฐานะผู้นำทางด้าน IoT (Internet of Things) บ๊อช นำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่น เพื่อบ้านอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 และระบบการขับเคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อถึงกัน บ๊อชยืนหยัดในวิสัยทัศน์ที่ช่วยให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความยั่งยืน ปลอดภัย และมีความน่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเซนเซอร์ ซอฟท์แวร์ และการให้บริการ รวมถึงไอโอทีคลาวด์ของบ๊อช เอง เราจึงสามารถให้บริการโซลูชั่นที่เชื่อมต่อแบบข้ามโดเมนได้เบ็ดเสร็จจากแหล่งเดียว เป้าหมายกลยุทธ์ของเราคือเอื้ออำนวยการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อด้วยผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นซึ่งมีส่วนประกอบหรือได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ บ๊อช พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนับได้ว่าเป็น “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

ข้อมูลบ๊อชโดยสังเขป

สรุปรายได้ยอดขาย พนักงาน ทำเลที่ตั้ง - ตัวเลขที่สำคัญและแบรนด์
(ผลประกอบการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |ค่าที่ปัดเศษ)

429,400

พนักงานทั่วโลก

91.6

ยอดขาย (พันล้านยูโร)

90,100

นักวิจัยและวิศวกรทั่วโลก

468

บริษัทในเครือและสาขาย่อยใน 60 ประเทศ

4.8

พันล้านยูโร อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีจากการดำเนินงาน

ลงทุน 7.3

พันล้านยูโร ในการวิจัยและพัฒนา

สิ่งพิมพ์เผยแพร่

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับบ๊อชเป็นไฟล์ PDFได้ที่นี่

ปก บ๊อชวันนี้

บ๊อชวันนี้

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับบ๊อชในรูปแบบที่ชัดเจนและกระชับ

ปก รายงานประจำปี 2566 ของบ๊อช

รายงานประจำปี 2566

ประวัติบริษัทและรายงานประจำปี 2566

ภาคธุรกิจของเรา

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและองค์กร

ด้วยโครงสร้างผู้ถือหุ้นพิเศษของ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช ทำให้บริษัทมีอิสระในการดำเนินงานและสามารถวางแผนในระยะยาว ช่วยให้การลงทุนเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเป็นหลักประกันอนาคตของบริษัท ร้อยละเก้าสิบสี่ของผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช ถือครองโดย Robert Bosch Stiftung GmbH ซึ่งเป็นมูลนิธิองค์กรการกุศล สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือถือครองโดย บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช และ บริษัทที่ครอบครัวบ๊อช เป็นเจ้าของ สิทธิในการลงคะแนนเสียงและอำนาจในการบริหารจัดการจะอยู่ภายใต้การดูแลโดย Robert Bosch Industrietreuhand KG ซึ่งเป็นทรัสต์ทางอุตสาหกรรม

  • หุ้นส่วนของ Robert Bosch GmbH การปันส่วนหุ้น ได้แก่ 1% Robert Bosch GmbH 5% ERBO II GmbH/ ตระกูล Bosch 94% Robert Bosch Stiftung GmbH
  • หุ้นส่วนของ Robert Bosch GmbH การกระจายสิทธิ์ในการออกเสียง ได้แก่ 7% ตระกูล Bosch 93% Robert Bosch Industrietreuhand KG

มูลนิธิโรเบิร์ต บ๊อช

อาคารสำนักงานของมูลนิธิโรเบิร์ต บ๊อชและบ้านเดิมของโรเบิร์ต บ๊อชในชตุทท์การ์ท

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2507 Robert Bosch Stiftung GmbH ได้ดำเนินการสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทในการสนับสนุนด้านสวัสดิการสาธารณะ ซึ่งมีส่วนสนับสนุน ให้การดำเนินการแก้ปัญหาที่มีความท้าทายทางสังคมเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการโครงการของตนเอง ร่วมกับพันธมิตรและสนับสนุนโครงการของบุคคลภายนอก หน้าที่ของมูลนิธิฯ คือ จัดหาเงินบริจาคจากเงินปันผลที่ได้รับจากการเป็นหุ้นส่วนของ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จีเอ็มบีเอช

ติดต่อบ๊อช

เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณ

ส่งข้อความหาเรา