ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
ให้เราช่วยอะไรบ้าง?

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ฝ่ายที่ท่านต้องการติดต่อ ?

สำนักงาน

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
สำนักงานใหญ่ เอฟวายไอเซนเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0 2012 8888

แฟกซ์ 0 2064 5801

อีเมล์

 

ติดต่อสำนักงานใหญ่

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
สำนักงานใหญ่ เอฟวายไอเซนเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2525 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

สำนักงาน

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
สำนักงานใหญ่ เอฟวายไอเซนเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0 2012 8888

แฟกซ์ 0 2064 5802

อีเมล์

เวปไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลด้านบริการ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช

https://www.bosch-home.in.th/en/dealer-locator

 

ติดต่อสำนักงานใหญ่

บริษัท บีเอสเอช โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด

อาคารอิตัลไทย
2034/31-39 ชั้น 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ
ห้วยขวาง 10310
กรุงเทพมหานคร

Call Center +662 495 2424

อีเมล์

สำนักงาน

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
สำนักงานใหญ่ เอฟวายไอเซนเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0 2012 8888

แฟกซ์ 0 2064 5802

อีเมล์

เวปไซต์

ระบบวิดีโอ
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
ระบบเตือนการบุกรุก
ระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบเสียงประกาศสาธารณะและการเตือนภัยแบบอพยพฉุกเฉิน
ระบบชุดประชุม
ระบบเสียงโปรซาวด์ (Electro-Voice)

สำนักงาน

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
สำนักงานใหญ่ เอฟวายไอเซนเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0 2012 8888

แฟกซ์ 0 2064 5803

อีเมล์

เวปไซต์

เว็บไซต์ทั่วโลก

บ๊อชทั่วโลก

บ๊อชรอบโลก

เรามีบริษัทสาขาและบริษัทในภูมิภาคกว่า 468 แห่งใน 60 ประเทศ – มีพันธมิตรด้านการค้าและบริการที่อยู่ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก