ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

บ๊อช ประเทศไทย

ภารกิจของเรา

บ๊อชได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ปัจจุบัน บ๊อชสร้างความหลากหลายในธุรกิจถึงสี่ด้าน ได้แก่ โซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร บริษัทมีโรงงานผลิตในธุรกิจโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อนถึงสองแห่ง พร้อมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา อีกทั้งสำนักงานขายและศูนย์บริการสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกและเครื่องจักรในจังหวัดระยอง ในปีที่ผ่านมา ในประเทศไทย บ๊อช มีพนักงานมากกว่า 1,500 คน

7

สาขาในประเทศไทย

ข้อมูลและตัวเลข

ข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับบ๊อชในประเทศไทย ปี พ. ศ. 2562
ข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับบ๊อชในประเทศไทย ปี พ. ศ. 2562

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่จุดแรงบันดาลใจ

ไม่ว่าจะอยู่ในรถ ที่บ้าน หรือที่ทำงาน – เทคโนโลยีของบ๊อชจะช่วยออกแบบชีวิตคุณในทุกๆ ด้าน

รถยนต์ที่เป็นสื่อแทนโซลูชันการขับเคลื่อนของบ๊อช

การขับเคลื่อน

ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่จุดแรงบันดาลใจ

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

บ๊อชได้พัฒนาโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อนอัจฉริยะทั้งในด้านซอฟท์แวร์และบริการ

รถยนต์ที่เป็นสื่อแทนโซลูชันการขับเคลื่อนของบ๊อช
คู่รักเอนพักผ่อนอย่างสบายบนโซฟาในบ้านที่มีเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะของบ๊อช

ที่พักอาศัย

ที่บ้าน

บ๊อชนำเสนอโซลูชันเฉพาะสำหรับบ้านของคุณเพื่อทำใ้ห้ชีีวิตง่ายขึ้นในทุก ๆ วัน

คู่รักเอนพักผ่อนอย่างสบายบนโซฟาในบ้านที่มีเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะของบ๊อช
ผู้ร่วมงานกำลังตรวจดูกระบวนการต่างๆ จากชั้นโรงงานโดยใช้แท็บเล็ตและเครื่องมืออุตสาหกรรม 4.0 ของบ๊อช

อุตสาหกรรมและการค้า

อุตสาหกรรมและการค้า

บ๊อชนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและการค้า

ผู้ร่วมงานกำลังตรวจดูกระบวนการต่างๆ จากชั้นโรงงานโดยใช้แท็บเล็ตและเครื่องมืออุตสาหกรรม 4.0 ของบ๊อช

แบรนด์ของเรา

กลุ่มบ๊อชประกอบด้วยแบรนด์ต่างๆ จำนวนมากซึ่งปรับเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาดและแต่ละแบรนด์ยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบนรด์เหล่านี้ได้ข้างล่าง

  1. บ๊อช
  2. บริการรถยนต์ของบ๊อช
  3. ศูนย์ดีเซลของบ๊อช
  4. เร็กซ์ร็อธ
ภาพเหมือนของบ๊อช

ประวัติความเป็นมาของเรา

ในปี พ.ศ. 2429 โรเบิร์ต บ๊อชได้จัดตั้ง "ศูนย์วิศวกรรมการออกแบบควบคุมและวิศวกรรมไฟฟ้า" ขึ้นในเมืองชตุทการ์ท ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วโลกในทุกวันนี้ ตั้งแต่เริ่มกิจการ บริษัทแห่งนี้ก็มีลักษณะโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งทางนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ลำธารใกล้กับที่ตั้งของบ๊อชในไบลชาค ประเทศเยอรมนี

เราร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับเรา ความยั่งยืน หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการดำรงไว้ซึ่งความสำเร็จในระยะยาว โดยที่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่คนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังยังต้องพึ่งพิง ดังนั้น ระบบนิเวศจึงเป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน เรายังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงขององค์กร ทั้งภายในและนอกบริษัท

Stefan Hartung

การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย

การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมที่บ๊อช ด้วยกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่บังคับใช้ทั่วโลก เรายึดเป้าหมายในการปกป้องพนักงาน บริษัท ตลอดจนลูกค้าและคู่ค้าของเรา

ติดต่อบ๊อช

เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณ

ส่งข้อความหาเรา