Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

บ๊อช ประเทศไทย

ภารกิจของเรา

ความเป็นมาของบ๊อชประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 ปัจจุบันบ๊อชประเทศไทยประกอบไปด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร บ๊อชมีโรงงานในธุรกิจโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อนทั้งหมด 3 แห่ง พร้อมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา อีกทั้งสำนักงานขายและบริการทาง ด้านอุปกรณ์ไฮดรอลิกและเครื่องจักรที่จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่จังหวัดชลบุรี อีกด้วย สำนักงานใหญ่ของบ๊อชตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บ๊อชยังคงลงทุน ในประเทศไทยอย่าง ต่อเนื่องด้วยเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านยูโร บ๊อชประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในเครือบริษัทบ๊อช ซึ่งเป็น ผู้จัดจำหน่าย เทคโนโลยีและบริการชั้นนำของโลกเป้าหมายทางกลยุทธ์ ของบ๊อชคือการส่งมอบนวัตกรรมในการเชื่อมต่อชีวิต เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนบนโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของบ๊อช ซึ่งเป็นนวัตกรรมชั้นนำและจุดประกายความตือรือร้น ด้วยเหตุนี้ เทคโลโลยีของบ๊อชจึงเป็น “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต”

8

สาขาในประเทศไทย

ข้อมูลและตัวเลข

ข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับบ๊อชในประเทศไทย ปี พ. ศ. 2559
ข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับบ๊อชในประเทศไทย ปี พ. ศ. 2559

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่จุดแรงบันดาลใจ

ไม่ว่าจะอยู่ในรถ ที่บ้าน หรือที่ทำงาน – เทคโนโลยีของบ๊อชจะช่วยออกแบบชีวิตคุณในทุกๆ ด้าน

รถยนต์ที่เป็นสื่อแทนโซลูชันการขับเคลื่อนของบ๊อช

การขับเคลื่อน

ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่จุดแรงบันดาลใจ

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

บ๊อชได้พัฒนาโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อนอัจฉริยะทั้งในด้านซอฟท์แวร์และบริการ

รถยนต์ที่เป็นสื่อแทนโซลูชันการขับเคลื่อนของบ๊อช
คู่รักเอนพักผ่อนอย่างสบายบนโซฟาในบ้านที่มีเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะของบ๊อช

ที่พักอาศัย

ที่บ้าน

บ๊อชนำเสนอโซลูชันเฉพาะสำหรับบ้านของคุณเพื่อทำใ้ห้ชีีวิตง่ายขึ้นในทุก ๆ วัน

คู่รักเอนพักผ่อนอย่างสบายบนโซฟาในบ้านที่มีเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะของบ๊อช
ผู้ร่วมงานกำลังตรวจดูกระบวนการต่างๆ จากชั้นโรงงานโดยใช้แท็บเล็ตและเครื่องมืออุตสาหกรรม 4.0 ของบ๊อช

อุตสาหกรรมและการค้า

อุตสาหกรรมและการค้า

บ๊อชนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและการค้า

ผู้ร่วมงานกำลังตรวจดูกระบวนการต่างๆ จากชั้นโรงงานโดยใช้แท็บเล็ตและเครื่องมืออุตสาหกรรม 4.0 ของบ๊อช

แบรนด์ของเรา

กลุ่มบ๊อชประกอบด้วยแบรนด์ต่างๆ จำนวนมากซึ่งปรับเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาดและแต่ละแบรนด์ยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบนรด์เหล่านี้ได้ข้างล่าง

 • บ๊อช
 • บริการรถยนต์ของบ๊อช
 • ศูนย์ดีเซลของบ๊อช
 • เร็กซ์ร็อธ
 • ดรีเมล
 • ไดนาคอร์ด
 • อิเล็กโทร-วอยซ์
 • ฟรอยด์
 • อาร์ทีเอส
 • โรบินแอร์
 • เซีย อะเบรซีฟ
 • เทเล็กซ์
 • ยูนิพอยท์
 • เซกเซล
ภาพเหมือนของบ๊อช

ประวัติความเป็นมาของเรา

ในปี พ.ศ. 2429 โรเบิร์ต บ๊อชได้จัดตั้ง "ศูนย์วิศวกรรมการออกแบบควบคุมและวิศวกรรมไฟฟ้า" ขึ้นในเมืองชตุทการ์ท ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วโลกในทุกวันนี้ ตั้งแต่เริ่มกิจการ บริษัทแห่งนี้ก็มีลักษณะโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งทางนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ลำธารใกล้กับที่ตั้งของบ๊อชในไบลชาค ประเทศเยอรมนี

เราร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับเรา ความยั่งยืน หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการดำรงไว้ซึ่งความสำเร็จในระยะยาว โดยที่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่คนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังยังต้องพึ่งพิง ดังนั้น ระบบนิเวศจึงเป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน เรายังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงขององค์กร ทั้งภายในและนอกบริษัท

ดร. โฟล์คมาร์ เดนเนอร์

การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย

การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมที่บ๊อช ด้วยกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่บังคับใช้ทั่วโลก เรายึดเป้าหมายในการปกป้องพนักงาน บริษัท ตลอดจนลูกค้าและคู่ค้าของเรา

ติดต่อบ๊อช

เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณ