ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

บ๊อช ประเทศไทย

บ๊อชประเทศไทย

บ๊อช ผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการชั้นนำระดับโลก ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ผ่านเครือข่ายพันธมิตรและผู้จัดจำหน่าย ในปี พ.ศ. 2534 บ๊อช ได้ก่อตั้งสำนักงานขายแห่งแรกในกรุงเทพฯ ปัจจุบัน บ๊อชมีโรงงานในธุรกิจยานยนต์ทั้งหมด 3 แห่งในประเทศ ซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตสำหรับธุรกิจยานยนต์สองแห่ง พร้อมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา อีกทั้งสำนักงานขายและศูนย์บริการสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกและเครื่องจักรในจังหวัดระยอง ปัจจุบัน บ๊อช สร้างความหลากหลายในธุรกิจถึง 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร

บ๊อชในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบ๊อช ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย เทคโนโลยีและบริการชั้นนำของโลก เป้าหมายทางกลยุทธ์ของบ๊อชคือการส่งมอบนวัตกรรมในการเชื่อมต่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนบนโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของบ๊อช ซึ่งเป็นนวัตกรรมชั้นนำและจุดประกายความกระตือรือร้น ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีของบ๊อชจึงเป็น “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

7

สาขาในประเทศไทย

บ๊อชในประเทศไทย

ข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับบ๊อชในประเทศไทย ปี พ. ศ. 2566

เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์บ๊อชในประเทศไทย พ.ศ. 2466

พนักงาน 1,200 คน

450 million euros

ยอดขาย

7

สาขาในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่จุดแรงบันดาลใจ

ไม่ว่าจะอยู่ในรถ ที่บ้าน หรือที่ทำงาน – เทคโนโลยีของบ๊อชจะช่วยออกแบบชีวิตคุณในทุกๆ ด้าน

แบรนด์ของเรา

กลุ่มบ๊อชประกอบด้วยแบรนด์ต่างๆ จำนวนมากซึ่งปรับเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาดและแต่ละแบรนด์ยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบนรด์เหล่านี้ได้ข้างล่าง

  1. บ๊อช
  2. บริการรถยนต์ของบ๊อช
  3. เร็กซ์ร็อธ
  4. ดรีเมล
ภาพเหมือนของบ๊อช

ประวัติความเป็นมาของเรา

ในปี พ.ศ. 2429 โรเบิร์ต บ๊อชได้จัดตั้ง "ศูนย์วิศวกรรมการออกแบบควบคุมและวิศวกรรมไฟฟ้า" ขึ้นในเมืองชตุทการ์ท ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วโลกในทุกวันนี้ ตั้งแต่เริ่มกิจการ บริษัทแห่งนี้ก็มีลักษณะโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งทางนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ลำธารใกล้กับที่ตั้งของบ๊อชในไบลชาค ประเทศเยอรมนี

เราร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับเรา ความยั่งยืน หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการดำรงไว้ซึ่งความสำเร็จในระยะยาว โดยที่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่คนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังยังต้องพึ่งพิง ดังนั้น ระบบนิเวศจึงเป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน เรายังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงขององค์กร ทั้งภายในและนอกบริษัท

Stefan Hartung

การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย

การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมที่บ๊อช ด้วยกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่บังคับใช้ทั่วโลก เรายึดเป้าหมายในการปกป้องพนักงาน บริษัท ตลอดจนลูกค้าและคู่ค้าของเรา

ติดต่อบ๊อช

เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณ

ส่งข้อความหาเรา