ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย

การร่วมมือกันและผู้นำที่บ๊อช

มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน เพื่อวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ด้วยการยึดมั่นในคุณค่าที่คุณเชื่อ และสร้างสรรค์อนาคตไปกับบ๊อช Work #LikeABosch

เพื่อนร่วมงานอีกทีมกำลังโพสท่าด้วยกันในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยโพสอิทอย่างสนุกสนาน

ที่บ๊อซ เราให้คุณค่ากับทุกคุณค่า

ทุกคนล้วนมีความแตกต่าง และนั่นคือสิ่งที่เรารัก มารับแรงบันดาลใจจากสถานที่ที่ให้คุณได้เป็นตัวของตัวเอง และเติมเต็มคุณด้วยมุมมองจากชาวบ๊อชทั่วโลก เพราะการร่วมมือ การเปิดกว้าง ความเคารพ และความไว้วางใจ ทั้งหมดนี้คือบ๊อช

เราให้คุณค่ากับทุกคุณค่าของเรา วัฒนธรรมองค์กรของเราเกิดจากคุณค่าที่ คุณโรเบิร์ต บ๊อช ผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ยึดถือ เช่น ความเคารพซึ่งกันและกัน ความยุติธรรม การมีใจเปิดกว้าง ความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ และการมุ่งเน้นต่อการแก้ปัญหา เราดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พูด และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ๊อช นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เอาไว้ใช้เพื่อการบริหาร แต่เราสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันจริง ๆ ซึ่งในแบบสำรวจ พนักงานของเรามากกว่า 80% เห็นด้วยกับสิ่งนี้

เป้าหมายของเรา คือการพัฒนาชีวิต เพื่อสร้างโลกในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า กลยุทธ์ของเรานั้นมีหลายแง่มุม เช่นเดียวกับชาวบ๊อชของเรา ด้วยความแตกต่างของแต่ละคนทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และสุดท้ายนำไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อทุกชีวิต

ด้วยเครือข่ายชาวบ๊อซที่กว้างขวาง คุณสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของคุณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเครือข่ายของพนักงานทั่วโลก โปรเจคระดับโลก หรือในเวลาว่างของคุณ

อดีตพนักงานของเรายังเป็นแรงสนับสนุนและแรงบันดาลใจที่ดีเช่นกัน ด้วย “การสนับสนุนจากผู้บริหารของบ๊อซ” เราจัดกิจกรรมการ ‘แลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างรุ่นสู่รุ่น’ โดยผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่เกษียณอายุของเรา

ความหลากหลาย คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา และฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของเรา

เราให้นิยามใหม่กับการเป็นผู้นำที่บ๊อช พวกเราเชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีบทบาทเป็นผู้นำ หรือพูดได้อีกอย่างก็คือ เราทุกคนนำบ๊อชให้ดียิ่งขึ้น เรามอง “ความเป็นผู้นำ” จากมุมมองหลักสามประการ: พนักงานทุกคนนำตนเอง หลายคนเป็นผู้นำทีม โครงการหรือสายงานต่าง ๆ และเราทุกคนเป็นผู้นำร่วมกันเพื่อนำพาธุรกิจ เราได้อธิบายวิธีที่เราเป็นผู้นำ และวิธีการทำงานร่วมกันในสิบหลักการ “We LEAD Bosch” วิสัยทัศน์ของเรา: พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ความเชี่ยวชาญและความสนใจของตน สร้างความแตกต่างเพื่อประโยชน์ของบ๊อช ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเรา “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” สนุกกับการทำงาน นำความเชี่ยวชาญเข้ามาสู่องค์กร ในขณะเดียวกันคุณก็เติบโตและพัฒนาไปในฐานะทีม บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ โดยที่คุณเองเป็นผู้ขับเคลื่อน

ที่บ๊อซ คุณเปลี่ยนชีวิตของใครหลาย ๆ คน

เรารักธุรกิจของเราและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เราคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ควบคู่ไปกับการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน เราฝากร่องรอยไว้บนโลกใบนี้ด้วยนวัตกรรมที่ชาญฉลาดและเป็นประโยชน์

Inspire ไปกับบ๊อช

คุณค่าในระยะยาว

ความหลากหลายในชีวิตจริง

ผู้นำที่คอยส่งเสริมและสนับสนุน

ความเป็นอิสระทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

ผู้ผลักดันด้านนวัตกรรม

กลุ่มคนที่มีความหลากหลายถือผ้าพันคอที่มีข้อความว่า “Join the Team” คนหนึ่งกวักมือเรียกผู้ที่รับชมให้เข้าร่วมกลุ่ม

Work #LikeABosch — สมัครเลยตอนนี้

แชร์สิ่งนี้บน: