ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย

ผู้ให้บริการ

รับผิดชอบสำหรับเพจอินเทอร์เน็ตของ Robert Bosch Limited

ที่อยู่
สำนักงานใหญ่ เอฟวายไอเซนเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5
เลขที่ 2525 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Telephone: (+66)2-012-8888

e-mail: info.help@th.bosch.com