ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
โครงการสำหรับเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

นักศึกษาหรือ "นักประดิษฐ์แห่งอนาคต"?

ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคนรุ่นใหม่

ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งอนาคต

สถานที่ทำงานอันสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

โครงการนี้เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนค.ศ. 2016 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้รับการท้าทายให้ร่างแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำเก่าที่เลิกใช้งานในมหาวิทยาลัยเพื่อกลับมาใช้ใหม่

ด้วยพื้นที่การเรียนรู้และการทำงานอย่างสร้างสรรค์ที่เปิดกว้าง จึงทำให้กลุ่มนักศึกษามีโอกาสทดลองสร้างจริงตามแนวคิดของตน ในพื้นที่ที่พวกเขาสามารถพบปะและทดลองตามแนวคิดล่าสุดสำหรับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และโครงการใหม่ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้พัฒนาทักษะโดยรวมในการแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยนำความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สมองของเราอัดแน่นไปด้วยทฤษฏีและความรู้ แต่เรายังขาดประสบการณ์และการฝึกฝนอีกมาก ดูว่าบ๊อชช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาอย่างไรในการสร้างสถานที่ทำงานอันสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ

นักศึกษาของเราสามารถแสดงศักยภาพของตน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และได้รับทักษะใหม่ๆ ในการพัฒนาโซลูชั่นด้านนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงชุมชนในมหาวิทยาลัยของเราผ่านโครงการนี้

ศ. ดร. สมสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

23 ปี

อายุเฉลี่ยในลาวอยู่ที่ประมาณ 23 ปี

ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งอนาคต: พื้นที่สร้างสรรค์และรังสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักศึกษา

"ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งอนาคต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นหัวใจสำคัญของบ๊อชซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาได้สร้างพื้นที่ทั้งหมดสำหรับตนเองโดยการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำเก่าให้เป็นสถานที่ทำงานได้จริง

แกลเลอรีภาพ

ค้นหาคุณลักษณะที่มีร่วมกันระหว่างนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์กับบ๊อช นวัตกรรมเล็กๆ สามารถช่วยสร้างความแตกต่างในสังคมได้

Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
Makers of Tomorrow
/

26,000

คุณรู้หรือไม่? มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีนักศึกษามากกว่า 26,000 คน

ตอนนี้ สิ่งที่สำคัญกว่าคือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แท้จริงและการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเยาวชนที่มีความสามารถ เพราะเยาวชนเหล่านี้คือกุญแจสู่ความสำเร็จของประเทศในอนาคต

อังเดร เดอ ยอง - บ๊อช

จากพื้นที่ปล่อยว่างสู่ศูนย์การศึกษาเชิงสร้างสรรค์

"ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งอนาคต" เป็นพื้นที่การศึกษาสำหรับการสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนของระบบทำความเย็น พื้นที่แห่งนี้สามารถรองรับนักศึกษาได้ครั้งละประมาณ 20 คน มี Wi-Fi สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และชั้นวางผลิตภัณฑ์จากบ๊อช

พันธมิตรของเรา