ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
โครงการสำหรับเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

ค้นพบ Map of Numbers

ศิลปะกับความปลอดภัยทางถนน

When technology and art collide

ถ้อยคำบนท้องถนน

หากคุณพบว่าตัวเองอยู่บนถนนร็อกซัสในมหานครมะนิลา คุณอาจมีโอกาสได้พบกับจิตรกรรมฝาผนังที่ไม่เหมือนใครที่สร้างสรรค์โดยบ๊อช งานศิลปะนี้มีขนาดใหญ่โตและดูโดดเด่นชัดเจน มีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายให้เกิดการอภิปรายสาธารณะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งต่อส่วนรวม นั่นคือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การส่งข้อความที่มีความหมาย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อ "Map of Numbers" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มล่าสุดของบ๊อชเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในภูมิภาคต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบร้ายแรง งานศิลปะที่มีสีสันสดใสนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ด้านการขับเคลื่อนของบ๊อช ได้แก่ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ความเครียดเป็นศูนย์ และทำให้ปลอดมลพิษที่สุด แรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์นั้นเกิดจากพนักงานที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ของบ๊อช ตัวเลขต่างๆ มากมายแสดงถึงข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนในระยะยาวของบ๊อช และค่าตัวเลขอื่นๆ เปิดเผยให้เห็นถึงสถิติที่น่าตกใจเกี่ยวกับภาพรวมของการขับเคลื่อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างกว้างขวาง พร้อมๆ กับการก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกจากความสำเร็จของเทคโนโลยี

การประสานพลังระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้งานศิลป์ แทนที่จะวาดด้วยมือ แต่บ๊อชกลับจับมือกับนักประดิษฐ์มือใหม่ชาวเอสโตเนีย ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์จิตรกรฝาผนังชื่ออัลเบิร์ต อัลเบิร์ตเป็นหุ่นยนต์พิมพ์ภาพอัจฉริยะที่ "พิมพ์" งานศิลปะทีละชั้นๆ ลงบนกำแพง "Map of Numbers" อาจเป็นภาพจิตรกรรมพิมพ์บนฝาผนังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน โดยมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับหนึ่งสนามเทนนิส

90%

คุณรู้หรือไม่? 90% ของอุบัติเหตุทั้งหมดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนั้นเป็นผลมาจากความผิดพลาดของมนุษย์

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บ๊อชผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในภูมิภาค คุณสามารถค้นพบโครงการริเริ่มที่คล้ายกันนี้ได้ทั้งในมาเลเซียและพม่า อย่างไรก็ตาม เรามุ่งหวังให้แต่ละโครงการมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น และต้องใช้ความทะเยอทะยานมากกว่าโครงการที่ผ่านมา แน่นอนว่า "Map of Numbers" จะไม่ใช่ผลงานสุดท้ายที่บ๊อชได้นำความงดงามของศิลปะและพลังแห่งความรู้แสดงประจักษ์แก่ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
/

301

สถิติของอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อวันในมหานครมะนิลา

ฉันได้รับคำถามและความคิดเห็นมากมายจากเพื่อนและครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ๊อชเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของเรา และคำมั่นสัญญาว่าจะใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ฉันภูมิใจที่ได้ทำงานในบริษัทที่ใส่ใจ และพยายามทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพื่อการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

รีโบ ซานโตส เจ้าหน้าที่ของบ๊อช ฟิลิปปินส์