ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
บริการขนส่งน้ำนมแม่อัจฉริยะ

โปรเจค มิลกี้ เวย์

บริการขนส่งน้ำนมแม่อัจฉริยะ

การกลับไปทำงานหลังลาคลอดมักเป็นเรื่องที่ยาก ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการดูแลเอาใจใส่ลูกของคนเป็นแม่ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยี เราสามารถช่วยให้คุณแม่ที่ต้องทำงานได้ใกล้ชิดกับลูกน้อยมากขึ้น

วันแรกที่ห่างอกแม่

วันแรกที่ห่างอกแม่

การเป็นแม่เปรียบเสมือนการทำงานประจำ ดังนั้นการกลับไปทำงานหลังลาคลอดจึงมีความท้าทาย สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลานี้มักเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลย - ไม่ใช่ว่าจะมีผู้ประกอบการทุกรายที่ออกโยบายเอื้อเวลางานที่ยืดหยุ่น หรือจะมีห้องเฉพาะสำหรับคุณแม่ลูกอ่อน

ให้ความรักนำทาง

จากที่ได้รับฟังข้อกังวลใจจากเหล่าคุณแม่ลูกอ่อนที่ต้องกลับมาทำงานและเสียงเรียกร้องของลูกน้อย บ๊อชจึงคิดค้นโซลูชั่นที่จะช่วยลดระยะห่างระหว่างที่ทำงานและบ้าน โดยเปิดตัวบริการขนส่งน้ำนมแม่ที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาของผู้ปกครองที่ทำงานในเวียดนามและตอกย้ำความสำคัญของนโยบายสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณแม่ยังสาว

ให้ความรักนำทาง

เซนเซอร์เล็กๆที่ศักยภาพไม่เล็ก

Milky Way smart box mounted on a Vinfast scooter.

อยู่นอกสายตาไม่ได้แปลว่าต้องถูกละเลยเสมอไป - สิ่งสำคัญไม่ควรถูกละเลย การเคลื่อนไหว แรงสั่นสะเทือน อุณหภูมิ ความชื้น - ด้วยเซนเซอร์ MEMS คุณสามารถติดตามการขนส่งเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของพัสดุได้ทุกเวลา

ทารกพูดไม่ได้ แต่เซนเซอร์ทำได้

MEMS เซนเซอร์ ทำหน้าที่เป็นตา หู และการรับสัมผัสต่างๆ ให้คุณ - และเมื่อจับคู่กับโซลูชั่นซอฟต์แวร์เฉพาะทางของบ๊อช เซนเซอร์เหล่านี้สามารถอธิบายข้อมูลให้กับเราได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การนับจำนวนก้าวและบันทึกการออกกำลังกายไปจนถึงบ้านอัจฉริยะและ IoT ความเป็นไปได้ในการประยุกต์เซนเซอร์เหล่านี้มีไม่สิ้นสุด

Baby with a milk bottle
Illustration of smart breast milk delivery

เรียนรู้ชนิดเซนเซอร์ของเรา

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเซนเซอร์ของบ๊อชและโซลูชันซอฟต์แวร์เฉพาะหรือไม่?

Milky Way Project

พร้อมหรือยังที่จะสร้างสรรค์โครงงาน IoT ชิ้นแรกของคุณ?

บ๊อช XDK เป็นแพลตฟอร์มที่รวดเร็วและมีความเป็นมืออาชีพสำหรับการพัฒนาต้นแบบ คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบของคุณจากที่ไหนก็ได้ ในขณะที่เซนเซอร์ MEMS ต่างๆ บันทึกและติดตามค่าต่างๆ ทำให้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องจักรเชื่อมต่อกันและฉลาดขึ้น