ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
โครงการสำหรับเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

BIMA นำพาอาเซียนสู่การพึ่งตนเองด้านพลังงาน

การขาดแคลนไฟฟ้าให้จะเป็นเพียงปัญหาในอดีต

Off-grid

พลังงานที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี Smart Grid มีความน่าเชื่อถือในราคาที่สมเหตุสมผล

เมื่อไม่นานมานี้ ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและไฟดับเป็นเรื่องที่ท้าทายของกลุ่มแพทย์ที่ศูนย์อนามัยชุมชนนิมาศิ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลบนเกาะติมอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ให้บริการกับประชาชนใน 9 หมู่บ้านกว่า 8,000 ชีวิต อย่างไรก็ตาม การเพิ่มแหล่งไฟฟ้าเป็นเพียงแค่ทางออกชั่วคราวของปัญหา มีวิธีที่ยั่งยืน อย่างเช่น การใช้แผงโซล่าเซลล์ แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องประสิทธิภาพของตัวมันเอง ในขณะเดียวกัน เครื่องปั่นไฟด้วยเชื้อเพลิงดีเซลก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสร้างมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ

ทีมงานบ๊อชใช้เวลา 1 วัน ในการติดตั้ง BIMA ที่ศูนย์อนามัยชุมชนนิมาศิ หลังจากการติดตั้งครั้งนั้น ก็ไม่เกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นอีกเลย ส่วนพลังงานที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ที่มีมากกว่าความต้องการจะถูกนำกลับไปยังแหล่งพลังงาน นอกจากนั้นเครื่องปั่นไฟระบบเชื้อเพลิงดีเซลไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ด้วยระบบ BIMA ที่ติดตั้งใหม่ทำให้คลินิกสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัด และจำกัดการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและมลภาวะทางอากาศ

BIMA: เทคโนโลยีนวัตกรรม ผลิตในเอเชียเพื่อเอเชีย

BIMA เปิดตัวในปีค.ศ. 2017 เป็นโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อการเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วยแผงควบคุมไมโครกริดอัจฉริยะ ระบบที่ออกแบบพิเศษ และแพ็คเกจวิเคราะห์และการบริการ BIMA ผสานแหล่งพลังงานหลายแหล่งเข้าด้วยกัน จากนั้นนำเก็บและใช้โดยมีความน่าเชื่อถืออย่างสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด ด้วยวิธีนี้ ระบบสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟดับ ใช้พลังงานจากแผงโซล่าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และในเวลาเดียวกันยังลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายโดยการลดเวลาการเปิดเครื่องปั่นไฟและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

BIMA เป็นความทุ่มเทที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบ๊อชในการส่งมอบเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและยั่งยืนที่ช่วยสร้างความแตกต่าง ซึ่งได้แก่ โซลูชั่นที่ล้ำสมัยที่ถูกออกแบบและพัฒนาในเอเชีย สิ่งนี้สามารถตอบสนองความต้องการที่พิเศษของชุมชนในพื้นที่และธุรกิจต่างๆ ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าแผงพลังงานแบบดั้งเดิมกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ด้อยประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศแถบเอเชีย จึงทำให้โซลูชั่นที่ชาญฉลาดอย่าง BIMA กลายเป็นกุญแจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การบริหารแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการผลิต การสื่อสารโทรคมนาคม บริการต้อนรับ การบริการ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ภาพยนตร์โฆษณาโครงการ Off Grid ทุกอย่างเริ่มต้นจากความปรารถนาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือกันทั้งหมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จ

4.17

คุณรู้หรือไม่? ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยในเมืองจาการ์ตาประสบปัญหาไฟดับเป็นเวลา 4.17 ชั่วโมงในปีค.ศ. 2017

ด้วยโซลูชั่น BIMA เราส่งมอบเทคโนโลยีในด้านบริการสาธารณสุขและเวชภัณฑ์ให้แก่ชุมชน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น

อันเซลมุส เซ็งกุน - หัวหน้าคลินิกนิมาศิ

แกลเลอรีภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าโครงการ BIMA ช่วยคลินิกนิมาศิสู่วิถียั่งยืน off-grid ได้อย่างไร การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนสามารถช่วยสร้างความแตกต่างได้

off grid
off grid
off grid
off grid
off grid
off grid
off grid
/