ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
โครงการสำหรับเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

โดรนกับการช่วยเหลือครั้งสำคัญ!

โครงการสำหรับเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

โดรนกับการช่วยเหลือครั้งสำคัญ!

เปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขในชุมชนที่อยู่ห่างไกล

โยนาห์เป็นโครงการที่ก่อตั้งโดยสมาชิกสามคนและมีสำนักงานในสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบทห่างไกลด้วยเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติ

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาสร้างโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์ที่มีความเปราะบางด้านเวลาเป็นพิเศษไปยังพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 24 แห่ง

ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยี บ๊อชสนับสนุนโครงการโยนาห์ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้คำปรึกษาและฝึกอบรม อีกทั้งยังช่วยเหลือด้านการขนส่งเวชภัณฑ์และโซลูชั่นให้กับโครงการ

การสร้างความแตกต่างและช่วยพัฒนาชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่อยู่กับบ๊อชเสมอมา โยนาห์เป็นโครงการที่สร้างขึ้นโดยใช้ความสามารถและความรู้ อีกทั้งยังเป็นโครงการตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนทั่วโลก

มร. มาร์ติน เฮยส์ ประธานบริหารของบ๊อช ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

12 วัน

คุณรู้หรือไม่? ปัจจุบันใช้เวลาสูงสุดถึง 12 วันในการขนส่งวัคซีน

ก้าวข้ามความท้าทายด้วยนวัตกรรมแห่งโซลูชั่น

เนื่องจากเวชภัณฑ์ที่มีความเปราะบางด้านเวลาเป็นพิเศษ อาทิ วัคซีน ซึ่งไม่สามารถอยู่ได้นานหากเก็บนอกตู้แช่ จึงทำให้วัคซีนเสื่อมสภาพและไม่สามารถนำไปใช้ได้ การใช้โดรนระบบอัตโนมัติในการขนส่งวัคซีนจึงตอบโจทย์ทั้งด้านเวลาและความปลอดภัยในชุมชนห่างไกลที่ต้องการการดูแลทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาด

ความคงทนและเชื่อถือได้ของเครื่องมือบ๊อช สามารถส่งผลให้ทีมทำงานที่ใดและเมื่อใดก็ได้ แม้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เห็นได้จากขณะที่ทีมบ๊อชได้ทดสอบการบินบนที่ราบสูงครั้งแรกในปาปัวนิวกินี

แกลเลอรีภาพ

จาก "เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" สู่เทคโนโลยีช่วยชีวิต บ๊อชและโยนาห์ได้รวบรวมกำลังทรัพยากร ความรู้ความชำนาญ และเครื่องมือ เพื่อช่วยให้ศักยภาพในการใช้โดรนระบบอัตโนมัติในการส่งวัคซีนในพื้นที่ห่างไกลเป็นจริงได้

Yonah
Yonah
Yonah
Yonah
Yonah
/

85%

คุณรู้หรือไม่? ร้อยละ 85 ของประชากรในปาปัวนิวกินีอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ทุรกันดาร

เราหวังว่า ทีมงานของเราจะยังคงยึดมั่นในค่านิยมองค์กร จุดแรงบันดาลใจและแรงผลักดันเพื่อนำคุณค่าจากเทคโนโลยีของบ๊อชช่วยเหลือชุมชนห่างไกล

ชีราม ซามี่ ผู้ร่วมก่อตั้งโยนาห์

โครงการโยนาห์

โยนาห์มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาด้านการขนส่งลำเลียงในพื้นที่ชนบทและห่างไกลอันมีภูมิประเทศหรือการคมนาคมที่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง บ๊อชและโยนาห์ได้สร้างโดรนขนส่งเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชนห่างไกลดังกล่าวและเพิ่มการเข้าถึงทางด้านสาธารณสุข

โครงการโยนาห์ได้รวบรวมนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้

พันธมิตรของเรา