เหล่าพนักงานหญิงของบ๊อชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้หญิงในสายธุรกิจ

พนักงานหญิงของบ๊อช

7 นาที

ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันคือรากฐานของบ๊อช นวัตกรรมจะสร้างสรรค์ออกมาได้ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เคารพและให้ความสำคัญกับความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์และทักษะที่หลากหลาย แต่จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากมองข้ามพลังสมองของโลก 50% ซึ่งก็คือเหล่าสตรีเพศนั่นเอง

ที่บ๊อช เรามีพนักงานหญิงที่ยอดเยี่ยมถึง 111,000 คนในปัจจุบัน ข้อเท็จจริงก็คือกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ทำงานในธุรกิจทุกๆ ด้านตั้งแต่การผลิตรถยนต์ระบบอัตโนมัติไปจนถึงการวิจัยแหล่งพลังงานในอนาคต และยังทำได้อีกหลายอย่างซึ่งพวกเธอยังรอโอกาสในการพิสูจน์ตนเอง

ในปี 1970 เออซูล่า ไบลชกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในบ๊อชที่ได้เป็นหัวหน้าแผนกขององค์กร
ในปี 1970 เออซูล่า ไบลชกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในบ๊อชที่ได้เป็นหัวหน้าแผนกขององค์กร

ที่บ๊อช เราก้าวหน้าไปมาก แต่เราก็ยอมรับตรงๆ ว่าหนทางข้างหน้านั้นยังอีกยาวไกล พนักงานหญิงคนแรกของบ๊อชเป็นพนักงานพิมพ์ดีดและนักชวเลขในปี 1905 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่แรงงานหญิงหรือโอกาสที่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ภายในปี 1910 จำนวนพนักงานหญิงที่บ๊อชเพิ่มขึ้นสิบเท่า ในปี 1950 มีผู้ฝึกงานหญิงหกคนแรกเริ่มฝึกงานที่ฟอยเออร์บาค หนึ่งในนั้นคือเออร์ซูล่า ไบลช ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหัวหน้าแผนกหญิงคนแรกของบ๊อช การให้อำนาจแก่กลุ่มผู้หญิงที่น่าทึ่งเหล่านี้ในสถานที่ทำงานเชื่อว่าเป็นความคิดของชายคนหนึ่งซึ่งก็คือโรเบิร์ต บ๊อช ผู้ก่อตั้งบริษัทของเรานั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมใน บล็อกความเป็นมาของบ๊อช

ค้นหาความหมายของความหลากหลายได้จากชายและหญิงที่บ๊อชกว่า 400,000 คน

การตระหนักถึงความหลากหลายในสถานที่ทำงานได้แต่เนิ่นๆ นั้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท โรเบิร์ต บ๊อชได้ปลูกฝังจิตสำนึกนี้ในวัฒนธรรมองค์กรของบ๊อช ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพและทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและชื่นชมยินดีกับความเหมือนกันเช่นเดียวกับความแตกต่าง

เส้นทางสำหรับผู้หญิง

ปัจจุบัน หัวหน้างานที่บ๊อชที่เป็นผู้หญิงมีอยู่ 16.1% เราตั้งเป้าในการเพิ่มตัวเลขนี้ให้เป็น 20% ภายในปี 2020 และต่อๆ ไป ในขณะที่จำนวนผู้หญิงในตำแหน่งหัวหน้างานเพิ่มขึ้น เราก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำ หนึ่งในกิจกรรมแรกๆ ของบ๊อชในการสนับสนุนผู้นำหญิงคือการริเริ่มโครงการ Women@Bosch โครงการนี้ ริเริ่มขึ้นในปี 1995 โดยทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนภายในเพื่อเสริมอำนาจให้แก่ผู้นำหญิงในปัจจุบันและรุ่นใหม่ๆ ที่บ๊อชโดยผ่านโปรแกรมการพัฒนาอาชีพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม และการสอนงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและดึงดูดเพื่อช่วยให้ผู้หญิงตระหนักถึงจุดมุ่งหมายส่วนตัวและวิชาชีพของตนเอง

รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างความพึงพอใจในสมดุลชีวิตและการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ที่บ๊อช ผู้ร่วมงานทุกคนทั้งชายและหญิงได้รับโอกาสเดียวกันในการทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเข้าถึงศักยภาพสูงสุด ดังนั้น การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความต้องการของผู้ร่วมงานกับของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของครอบครัว จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ๊อช

พนักงานหญิงที่มีคุณวุฒิสูงและมีบุตรประมาณ 43% จะลาออกจากการทำงานชั่วคราวหรือถาวร สิ่งนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการพัฒนาความเป็นผู้นำและแผนในการสืบทอดตำแหน่ง ที่บ๊อช เรายอมรับความท้าทายในการค้นหาวิธีที่จะดำเนินการทั้งสองอย่างพร้อมกัน ทั้งประสบความสำเร็จในวิชาชีพและมีชีวิตส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสียสละเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง

ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันที่สวนสาธารณะ
ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันที่สวนสาธารณะ

ในการช่วยให้ผู้หญิงกลับเข้ามาทำงานได้อีกครั้งและสนับสนุนการแบ่งปันความรับผิดชอบในความเป็นพ่อแม่ บ๊อชจึงได้ให้สวัสดิการหลายอย่าง และโครงการลาหยุดงานสำหรับผู้ปกครองที่ต้องทำงาน การบริหารการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น เวลางานที่ยืดหยุ่นได้และการทำงานจากบ้านเป็นการให้อำนาจตัดสินใจแก่ผู้ร่วมงานของเราว่าจะทำงานที่ไหน อย่างไร และเมื่อไหร่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความเป็นพ่อแม่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือด้านไอทีที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ทำให้ผู้ร่วมงานของเราทำงานจากระยะไกลได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก เราได้เห็นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพในหมู่ผู้ร่วมงานของเราเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากความคิดริเริ่มในการทำงานที่ยืดหยุ่น

ปัจจุบันนี้ บ๊อชมีการจัดประเภทรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่งานพาร์ทไทม์ไปจนถึงการแชร์งานซึ่งปรับให้เหมาะกับผู้ร่วมงานเพื่อให้เป้าหมายการทำงานเฉพาะสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตและจุดมุ่งหมายส่วนตัว

การสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

อนาคต สถานที่ทำงานอาจไม่เหมือนเดิม บ๊อชมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมและประสบผลสำเร็จต่อเนื่องซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์นี้ บ๊อชจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้ร่วมงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อคาดการณ์ความต้องการในอนาคตและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง มีคุณค่าและมีผู้รับฟังภายในบริษัท มีการเสนอความคิด สอนการค้นพบสิ่งใหม่ๆ พร้อมกับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นการตอบแทน เราต้องการให้ผู้ร่วมงานของเราสร้างอาชีพที่สมควรได้รับ ในขณะที่ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาต้องการอย่างมีเกียรติ

แชร์สิ่งนี้บน:

 ติดต่อกับบ๊อช

ติดต่อกับบ๊อช

อินทิรา พาร์ค
สื่อสารองค์กร
โทรศัพท์
อีเมล

ส่งข้อความหาเรา

เรื่องราว