ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด - เหมราช

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้ง

บ๊อชยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมวด: อุปกรณ์ต้นฉบับยานยนต์

โทร. +66 33 105 999

บ๊อช เหมราช เป็น smart factory หรือโรงงานอัจฉริยะแห่งแรกๆ ในประเทศไทย ที่นอกจากเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วยังเป็นศูนย์วิจัยและพั ฒนาของบริษัทเช่นกัน โรงงานแห่งนี้สามารถช่วยให้บริษัท อบสนองความต้องที่มีการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย อีกทั้งสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างทันท่วงที ในฐานะผู้ผลิตสินค้าและการบริการที่ด้านเทคโนโลยียานยนต์ เราให้ความสำคัญในการเชื่อมต่อของการผลิตภายในโรงงานแห่งใหม่